image

מצלמות ניידות לפיקוח החניה

עיריית אשדוד ממשיכה לפעול לשמירה על החוק והפיקוח על משתמשי הדרך, תוך דאגה למרחב ציבורי נקי וצירי תנועה פתוחים. בהקשר זה, פועלת העירייה לאכוף חניה בלתי חוקית גם באמצעות טכנולוגיה מתקדמת של מצלמות ניידות.

באמצעות המצלמות הניידות, מתועדות העבירות במערכות וידאו הממוקמות ברכבים המשולטים כרכבי אכיפה של העירייה. 

ניידת אכיפה עירונית - תברואה פיקוח חניה

המצלמות מתעדות את העבירות בסרט דיגיטלי, ממנו נגזרות התמונות הרלוונטיות לעבירה, אשר נשלחות  לבעל הרכב בצירוף פרטי העבירה.

רכבי המצלמות הניידות פועלים ברחבי העיר בנוסף לפעילות האכיפה הידנית המסורתית והם מיועדים למבצעי עבירות ברחבי העיר ולפוגעים במרחב הציבורי, תוך שמירה על קשר עין עם הרכב.

נהגים – סעו בזהירות והחנו את רכביכם ברחבי העיר על פי החוק בלבד. יחד, נשמור על בטיחותם ונוחותם של תושבי אשדוד.

close