image

הטבת חניה אזורית לתושב

עיריית אשדוד שמחה להעניק הטבה לתושב אזורי המאפשרת לדיירי הרחובות רמב"ם, רוגוזין והראשונים לחנות בחניית כחול לבן בחינם. הזכאות ניתנת לאזרחים המתגוררים ברחובות אשר צוינו לעיל בלבד ועל כן במקרה של העברת הרכב לאחר/ מכירת הרכב/ מעבר דירה יש לעדכן את מחלקת פיקוח החניה.

דרכים לקבלת ההטבה

מגישים בקשה באתר העירייה, ולאחר אישור הבקשה יעודכן הרכב כבעל הטבת חניה אזורית לתושב. דחייה או אישור הבקשה יישלחו למבקש באמצעות מחלקת החניה.

זכות החניה תתאפשר רק לרכב אשר מעודכן במחלקת החניה והבקשה בגינו אושרה.

מי זכאי?

  1. דיירי הרחובות רמב"ם, רוגוזין והראשונים בהתאם למסמך המצורף.
  2. הצגת ת.ז + כתובת עדכנית + רישיון נהיגה בתוקף +רישיון רכב ע"ש המבקש. ארנונה אחרונה משולמת. {חוזה שכירות במידה והדירה מושכרת}
  3. הבקשה מוגבלת ל-2 כלי רכב.

רשימת הרחובות הזכאים

הטבת חניה אזור 1

 רובע א' רחוב רוגוזין בתים מס' 6,8,10,12,14,16,18,20,22,26,28,30,32,34,36,38,40,42  (לא קיים רוגוזין מס' 24)

הטבת חניה אזור 2

 רובע ב' רחוב רמב"ם מס' 2

הטבת חניה אזור 3

 רובע א' רחוב הראשונים בתים מס' 25-27, רובע א' רחוב הראשונים בתים מס' 26 מעל החנויות

 

ההטבה תקפה עד לסוף השנה הקלנדרית.

אם לא תוגש בקשה חוזרת, ההטבה לא תהיה בתוקף ואינך רשאי/ת לחנות ללא הסדרת תשלום. 

 

 

 

דרכי התקשרות

טלפון: 08-9568063
דואר אלקטרוני: parking@ashdod.muni.il
שעות פעילות: שעות קבלת הקהל:
ימים א'-ג' מ- 8:15 ועד 13:00, מ- 16:15 ועד 18:15 | ימים ב', ה' מ- 8:15 ועד 13:00 | יום ד' אין קבלת קהל

שעות מענה טלפוני:
ימים א'-ג' מ- 8:15 ועד 13:00, מ- 16:15 ועד 18:15 | ימים ב', ה' מ- 8:15 ועד 13:00 | יום ד' – אין מענה טלפונ
כתובת: כתובתנו החדשה: רחוב הקליטה 4 - מרכז שירות לתושב
close