image

רישוי עסקים

 בעלי עסקים יקרים, אנו מודים לכם על כך שבחרתם להקים עסק באשדוד ומאחלים לכם הצלחה.

עיריית אשדוד מעודדת פיתוח וקיום עסקים למען כלכלת ורווחת תושבי העיר, תוך דאגה שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב.

כאן תוכלו למצוא מידע רב על חוק רישוי עסקים שיסייע בכל הנוגע לחובות וזכויות לגבי קיומו של כל עסק.
חשוב לדעת - התהליך לקבלת רישיון עסק עלול להימשך זמן רב, מאחר והדבר תלוי בהכנת ובהגשת מסמכים וטפסים שונים כגון תכניות רישיון עסק, קבלת אישורים והסכמתם של מספר גורמים, וזאת לאחר שהעסק עומד בתנאים שנקבעו על ידם. יחד עם זאת המחוקק הגביל את נותני האישורים בזמנים קצובים המפורטים בהמשך. 

 

  

מטרות חוק רישוי עסקים - התשכ"ח 1968

  • הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים - בטיפול המשרד לאיכות הסביבה.
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות - בטיפול משטרת ישראל.
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו - בטיפול משרד התמ"ת.
  • מניעת סכנות הידבקות ממחלות בעלי חיים וזיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות - בטיפול משרד החקלאות.
  • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים - בטיפול משרד הבריאות.
  • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות - באחריות הרשות המוניציפלית.
  • קיום הדינים הנוגעים לשירותי כבאות - בטיפול כב"א.
  • קיום דינים נוספים כמפורט בצו רישוי עסקים.

מהו רישיון לניהול עסק?

רישיון העסק נועד להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק על פי מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.

רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ג - 2013, חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.

רישיון עסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.

רשימה מפורטת של עסקים טעוני רישוי ניתן לקבל במחלקה לרישוי עסקים וכאן

מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון ועוד. כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים וכו'. ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, בהם: מכירת הלבשה והנעלה, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים.

 

פרטי התקשרות

טלפון: 08-8545258/278
פקס: 08-8545260
שעות פעילות: ימים א'-ה' 08:30-12:30
ימים א', ג' 16:00-18:00
כתובת: בית העירייה, קומה 3 חדר 318

אנשי קשר אגף רישוי עסקים

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
מישל אללי מנהל מחלקת רישוי עסקים 08-8545266 MichelA@ashdod.muni.il
יפה מרגוליס מזכירת אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה 08-9568264 yafama@ashdod.muni.il
close