image

פקיד היערות העירוני

פקיד היערות העירוני הינו גוף שבסמכותו להנפיק רישיונות כריתת/העתקת עצים. בעבר התפקיד מולא על ידי פקידי יערות קק"ל. עם אישורו של החוק החדש בשנת 2008 - תיקון 89 לחוק התכנון והבניה - נקבע על ידי משרד החקלאות שתפקיד פקיד היערות יינתן גם למספר ערים בארץ ובהן אשדוד.

הימצאות פקיד יערות באשדוד מאפשר מתן שרות אישי ומהיר לרווחת תושבי העיר.

 

יוסי לרר - פקיד היערות העירוני

טלפון: 08-8545250
פקס: 08-8677796
דואר אלקטרוני: yosil@ashdod.muni.il
כתובת: בית העירייה, קומה 3, חדר 304
close