image

פרויקטים

פרויקטים מרכזיים

דגל כחול - שבעת חופי הרחצה המוכרזים קיבלו "דגל כחול" המציב אותם בתקן בינלאומי של חופים בעולם. 

בנק הודעות – מיזם חדש המציע שורה של הודעות חשובות לציבור המתרחצים, שהוקלט בעוד מועד על גבי דיסק, בקולו של דן כנר, ויושמעו על ידי המצילים בהתאם לעיתוי שייקבע. המיזם מציג למעשה מסרים אחידים, המנוסחים באופן ברור וממוקד ומושמעים בקול אחד בכל חופי הרחצה בישראל.

מתקני כושר – הוצבו מתקני כושר חדשים בחופי הרחצה ובטיילת העירונית החדשה, על מנת לעודד את ציבור המתרחצים לשלב פעילות גופנית בצד הבילוי והשהייה בחופי הרחצה.

שילוט והכוונה – בכל חוף רחצה הוצב שלט ענק עם שם החוף. הוצבו שלטי הכוון והסברה בכל החופים כגון: מקום רחצה מוכרז, גבול מקום רחצה מוכרז, מקום לשמשיות, שמור על הניקיון, אזור להורדת כלי שיט ועוד.

הנגשת נכים - כל החופים הונגשו לנכים והותקנו סככות.

אשדוד מצטרפת לערים גדולות בעולם ומפעילה מערך רכיבה על אופניים. במסגרתו הוצבו 60 מתקנים ב-9 נקודות שונות לאורך חופי הים, שישמשו לעגינת 120 זוגות אופניים. מתקני עגינת אופנייםהצבת המתקנים והרחבת מעגל משתמשי האופניים הם חלק מפרויקט תחבורה בת קיימה, משתלבת במגוון מיזמי הבריאות שהעירייה מקדמת ועולה בקנה אחד עם ההכרה באשדוד כעיר הירוקה בישראל.

אופנועי ים – נרכשו שלושה אופנועי ים למצילים והוצבו משטחי הזנקה בכל החופים.

שעון דיגיטלי – הותקנו שעונים דיגיטליים בכמה חופים. 

קמפיין ניקיון – מושם דגש על ניקיון החופים  תפיסת העבודה והפעילות בחוף. משמעות הדבר היא מודעות גבוהה לסביבת חוף נקייה, עידוד המתרחצים לשמור על הניקיון באמצעות הצבת שלטי "שמור על הניקיון" (כ-200 שלטים) והוספת כ-300 פחי אשפה בחופים מוכרזים ו-50 פחי אשפה בחופים לא מוכרזים. כן הורחבה פעולת הפינוי, והשנה יתקיימו שני פינויי אשפה בכל יום - אחד בבוקר והשני בערב.

מים קרים – הוצבו קולרים חדשים בחופי הרחצה המוכרזים.מתקני 

תאורת חוף – במיזם ניסיוני הוצבו עמודי תאורה גבוהים בחוף הקשתות, על מנת לאפשר פעילות לילה לצעירים ונוער.

אירועי חוף – יופעל מערך אירועים רחב בחופי הרחצה ובעיקר בחוף הקשתות – בו מתרכזים המוני בני נוער וצעירים. הרעיון העומד בבסיס התוכנית הוא ליצור מתחם בילויים מוגדר, מחוץ למוקדים העירוניים, אליו יוכלו להגיע בני הנוער והצעירים וליהנות מבילוי משותף ובאווירה מתאימה.  

פרויקטים עתידיים ופיתוח

רכישת עגלות לנכים – אנו בשלב של רכישת עגלות נכים לכניסה למים, בכל חוף תוצב עגלה אחת לפחות.

 

close