image

עסק ירוק אשדוד

הפרויקט בשיתוף האגף לקידום עסקים ותעשייה ואגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה יחד עם עמותת 2B Friendly לעבודה מול עסקים לקבלת תו עסק ירוק אשדוד:

 

מה העסק מרוויח? חשיפה לעשרות אלפי לקוחות פוטנציאלים, הצטרפות חינם, שיווק ברשתות החברתיות ופרסום עירוני, יעוץ חינמי לשיפור חברתי וסביבתי, חיבור לקהילות צרכנים בעלי עניין כגון אנשים עם מוגבלות אנשי סביבה וכו', פתרונות מוזלים וחיסכון כלכלי

תהליך העבודה מול עסקים באשדוד לצורך קבלת תו עסק ירוק

 

  1. מפגש ראשון עם פרויקטור מטעם העמותה, בו העסק ישמע על הפרויקט והתהליך – זמן צפוי 15 דקות. 
  1. מפגש שני - בעל העסק ו/או נציג מטעמו ייפגש עם הפרוייקטור מטעם העמותה וימלאו יחד את מדד האימפקט הדיגיטלי לבדיקת המצב הקיים של העסק. בפגישה זו נציג העסק והפרויקטור יחשבו ביחד על שיפורים אפשריים, כאשר רמת המוכנות והקושי יילקחו בחשבון – זמן צפוי חצי שעה עד שעה.
  1. מפגש שלישי - הפרויקטור יציג לנציג העסק מגוון של אפשרויות לשיפורים ספציפיים ומדידים שמתאימים לעסק באופן פרטני על בסיס ניתוח המדד. העסק יבחר מינימום 2 שיפורים אותם הוא מסכים ומוכן להטמיע למשך שנה (התחייבות בכתב). נציג העסק יקבל את כל המידע הנדרש לשם הטמעת השיפורים: עלויות, צפי החזר השקעה, ספקים ועוד. נציג מטעם העמותה יהיה זמין לשאלות של נציג העסק עד לפגישה הבאה. לצורך התאמת השיפור ומדידת ההצלחה, נציג העסק יספק לפרויקטור נתונים של תחילת התהליך כגון חשבונות חשמל, מים, כמויות של מזון אבוד ומספרי הזמנות של מוצרים כגון כלים חד פעמיים ואריזות – זמן צפוי כשעה.
  1. מפגש רביעי – יתקיים לאחר כשלושה חודשים מהמפגש האחרון, במהלכו הפרויקטור יבדוק אם העסק עומד בהחלטותיו להשתפר. אם העסק נמצא בעיצומו של תהליך והשלים לפחות 75% ממחויבותו, עסק זה יוכל לחתום על הסכם התחייבות להשלמת מהלכי השיפור. אם עסק השלים את מהלכיו ו/או חתם על הסכם התחייבות, העסק יוכר כעסק "ידידותי" ויקבל תו עסק ירוק מטעם עמותת 2B Friendly ועיריית אשדוד. לשם הצלחת התהליך, העסק יתבקש לספק לפרויקטור נתונים אודות הטמעת השיפורים לבדיקת השינוי. מטרת איסוף הנתונים היא ניטור ומדידת ההשפעה של השינויים ברמת העסק וברמת העיר ושמירה על מקצועיות. ככל שיתפרסם דו"ח לא יפורסמו נתונים של בתי העסק מבלי אישור מטעמם – זמן צפוי חצי שעה

טקס קבלת התו – הענקת התו של עסק ירוק במעמד חגיגי לכל העסקים אשר הוכרו כעסקים "ידידותיים". 

*עסק יכול לפרוש בכל שלב בתהליך.

** נציגי העמותה יהיו זמינים לעסקים בהליך לאורך כל הפרויקט.

יובהר כי תו עסק ירוק יחולק ל30 העסקים הראשונים שיסיימו את התהליך בהצלחה.

למה אתם מחכים? שילחו הודעה עכשיו ונחזור אליכם ללא כל עלות או התחייבות מצידכם

לפרטים נוספים ולהצטרפות  michalw@2b-friendly.com ,green@ashdod.muni.il 08-8545011 ,03-7718884


close