image

מידע כללי

אשדוד חקקה על דגלה את הטמעת נושא הקיימות ושמירה על איכות הסביבה בעיר. כחלק מתהליך זה הוקמה מחלקת איכות הסביבה וקיימות בתאריך 3/3/2013 תחת אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה. המחלקה פועלת לשיפור איכות החיים ואיכות הסביבה בעיר. ייחודה של המחלקה בשת"פ עם מחלקות העירייה השונות, איגוד ערים לאיכות הסביבה, ארגונים ועמותות.

בשנת 2008 אשדוד חתמה על אמנת האקלים של פורום ה-15, והתחייבה להפחית 20% מגזי החממה עד לשנת 2020, משנת הבסיס 2000. במסגרת ההתחייבות באמנה, העירייה אימצה את התקן לבנייה ירוקה.

אשדוד זכתה מקום ראשון בתחרות העיר הירוקה לשנת 2013 במסגרת תחרות קלינטק  - מצ"ב הדוח

בשנת 2017 אשדוד נבחרה על ידי משרד התחבורה לעיר מודל לתחבורה ירוקה (Reway).  

תחומי אחריות

 • ירוק העירייה
 • הפחתת פליטות פחמן בעיר
 • טבע עירוני - סקר טבע עירוני וקידום מדיניות ניהול ושימור טבע עירוני
 • הסברה ופעילויות בנושא קיימות וסביבה לקהילה ולעובדים
 • הכשרות, קורסים, סדנאות ואירועים ירוקים לקהילה
 • ריכוז ועדה עירונית לאיכות הסביבה.

עם הפנים קדימה

 • קידום פרויקטים להפחתת זיהום אוויר והתייעלות אנרגטית בעירייה ובעיר.
 • קידום תחום הטבע העירוני בעיר

 • הסברה והנגשת מידע סביבתי לציבור בכלים של עיר חכמה.
 • הטמעת עקרונות הקיימות בעבודת העירייה והמתנ"סים
 • קידום קורסי מנהיגות סביבתית לקהילה ולמתנסים
 • הפקת אירועים נוספים ומיוחדים לקהילה להעלאת המודעות ושינוי התנהגות תוך התחשבות בדורות הבאים.
 • שיפור האכיפה של נאמני הניקיון

פרטי התקשרות

טלפון: ‎08-8545011
פקס: 08-8545242
דואר אלקטרוני: green@ashdod.muni.il
שעות פעילות: ימים א'-ה' - 08:00-16:00
כתובת: בניין העירייה, קומת קרקע, כניסה מערבית

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
ימית הוניקמן פרץ מנהלת מחלקת איכות הסביבה 08-8545011 yamit@ashdod.muni.il
אילנה אילוז מזכירת המחלקה ‎08-9568239 ilanail@ashdod.muni.il
close