image

נתוני הפשיעה בעיר

הנתונים המצורפים נשענים על מידע המתפרסם באתר משטרת ישראל.

 

התפרצות לדירותהתפרצויות לדירות

התפרצות למוסדותגרף התפרצויות לבתי עסק ומוסדות

גנבת רכבגנבת רכב

גנבה מתוך רכבגרף גנבה מתוך רכב

נפגעים - הרוגיםגרף נפגעים הרוגים

נפגעים קשהגרף נפגעים קשה

נפגעים קלגרף נפגעים קל

close