image

ייצוג הולם להעסקת עובדים ברשות

ייצוג הנשים ברשות - 2019

כלל העובדים 3154  
ייצוג הנשים 2472  
ייצוג הנשים באחוזים 78%  

 

ייצוג הבכירים ברשות (מדרג מנהל/ת מחלקה ומעלה) - 2019

כלל הבכירים

181

 

ייצוג הנשים הבכירות

68  

ייצוג הגברים הבכירים

113  

 

ייצוג יוצאי העדה האתיופית ברשות - 2017

כלל העובדים 2887  
ייצוג העדה האתיופית 71  

 

close