image

מחלקת שיקום מוגבלויות

מחלקת שיקום מוגבלויות הינה מחלקה עירונית המטפלת באנשים עם צרכים מיוחדים, מגיל לידה עד זקנה ובבני משפחותיהם.

 העבודה עם אדם עם צרכים מיוחדים מאופיינת בהתייחסות ספציפית לאדם ולצרכיו, אך רואה את המשפחה כמקשה אחת ולכן הטיפול משולב ומתמקד גם בצרכי המשפחה, בתקופות המשבר, בהתמודדויות היומיומיות ובפתוח רצף שירותים שנותן מענה לאדם ומשפחתו

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון פקס דואר אלקטרוני
אורנה טוביאס מנהלת מחלקת שיקום 08-8516832 08-8516861 ornat@ashdod.muni.il
פסיה אבוביץ מזכירת מחלקה 08-9238503 08-8516861 pesiaab@ashdod.muni.il
close