image

תכנית חדשנית: "בני משפחה מטפלים".

המשרד לשירותים חברתיים, ארגון הג'וינט – אש''ל ועיריית אשדוד חברו לתוכנית תומכת ומלווה בני משפחה אשר הם המטפל העיקרי בבן משפחתם החולה...

 

חץ - טיפול לבני משפחה בגיל הזקנה

קב' אוכלוסייה זו שהייתה "שקופה" עבור הממסד עד כה, זוכה לזרקור של אור.

התכנית היא תכנית מתפתחת ונבנית, מטרתה לחזק לעזור, ללוות לתת מידע רלוונטי, לבן המשפחה שהוא מטפל עיקרי.

את התוכנית מובילה עו''ס אורלי אסף ממינהל שירותים חברתיים. טל.: 08-8516862.

עו''ס אורלי אסף

בצעדים הראשונים הוקמה קב' תמיכה לבני משפחה מטפלים. קבוצת רכבת  שמתכנסת כל יום שלישי החל בסוף חודש בין השעות 17.00-18.30 בהדרכתה של עו''ס אורלי אסף.

אנשים מקשיבים להרצאה.

 לצידה קיימת קבוצת תמיכה ותיקה יותר לבני משפחה המטפלים בחולי דמנציה. קב' המתקיימת

 ע''י עו''ס טל כהן ועו''ס פליסיה אהרון. בכל יום שלישי הראשון לכל חודש בין השעות 17.00-18.30. 

שתי הקבוצות מתכנסות במועדון "יהלום" רח' ההסתדרות 8. לשת הקבוצות ניתן להצטרף ללא עלות.  

 

close