image

קהילה תומכת ומוגנת

 

תכנית המאפשרת לאוכלוסייה המבוגרת להמשיך לגור בבית בביטחון אישי רב ובאיכות חיים טובה. התכנית מעניקה שירותי תמיכה, סיוע וביטחון אישי 24 שעות ביממה ומאפשרת ליהנות משירותי בריאות, שירותי תחזוקה קלה בבית, תכנית חברתית וקשר אישי.

להצטרפות : פנייה ישירה לאב הקהילה או באמצעות עו"ס בלשכה האזורית

אב שכונה תומכת  א'

לרובעים א', ב', ג', ד', ה' מיכאל הויפמן 052-8840561

אב שכונה תומכת ב'

לרובעים ו',ז', ח', ט', י', י"א, י" גאיליה פורטנוי052-3927031

קהילה תומכת לזקנים

 

close