image

סיוע אישי ומשפחתי

כל קשיש ובן משפחתו המבקש לקבל ייעוץ לשיפור רווחתו ואיכות חייו מוזמן לפנות למחלקה האזורית לשירותים חברתיים לפי מקום מגוריו בימים א' – ה' לקבלת מידע ולקביעת פגישה.

 http://www.btl.org.il/free-legal-assistance.html 

השירותים הניתנים לזקנים

טיפול בקשישים

השירות ניתן לאוכלוסייה המבוגרת ולבני המשפחות. השירות כולל טיפול סוציאלי, ייעוץ והכוונה בנושא הגיל השלישי.

הפעלת חוק סיעוד

שירות זה ניתן לקשישים אשר משרד הבריאות אישר את זכאותם לגמלת סיעוד .

מרכזת חוק הסיעוד מתאמת עם הקשיש ו/או משפחתו את תוכנית הטיפול המתאימה לו מתוך סל השירותים . לאומי.

 הפניה לביטוח לאומי באמצעות טופס המיועד לכך והניתן בביטוח לאומי. יש לצרף מכתב רפואי מרופא מטפל. 

ניתן לקבל סיוע במילוי הטופס במח' ייעוץ לקשיש במוסד לביטוח לאומי רח' הבנים  14

טל':  21- 8686719-08 או  8686660

עזרה בניהול משק בית 

עזרה ביתית ניתנת לקשישים בודדים ומוגבלים שאינם זכאים לחוק סיעוד.
הסיוע ניתן בכפוף לרמת הכנסה ולאפשרויות תקציב המחלקה. לבקשת עזרה ניתן לפנות לעו"ס במחלקות אזוריות

סידור בבית אבות לתשושים 

באמצעות משרד הרווחה הסיוע ניתן בכפוף לקריטריונים של משרד הרווחה ובהתאם לזכאות .פניה באמצעות עו"ס קשישים במחלקות האזוריות

טיפול אישי

השרות ניתן על ידי מט"זיות (מטפלות) המסייעות לקשישים בודדים מוגבלים , בקניות , ליווי לרופא וכד', בהתאם לתקציב המחלקה. פנייה באמצעות עו"ס קשישים מטפל/ת ו/או חב' כ"א לסיעוד

נופשון

אפשרות השמה בבית אבות או בבית חולים גריאטרי למשך עד שלושה חודשים לאחר אישפוז או כשיש צורך במנוחה מחוץ לבית. הנופשון מיועד ל קשישים עצמאיים או תשושים בכפוף לרמת הכנסה והפניה באמצעות עו"ס קשישים מטפל/ת.

ארוחות מוכנות

קיים שירות של חלוקת ארוחות מוכנות, במחיר מסובסד לבתיהם של בני הגיל השלישי, כפוף לכללי נזקקות וזכאות. הפנייה באמצעות עו"ס קשישים במחלקות האזוריות.מועדוןכביסהניתן לכבס ולייבש בגדים במחירים מוזלים – רח' בורוכוב, רובע ב' טל. 8563834

מועדון כביסה 

ניתן לכבס ולייבש בגדים במחירים מוזלים – רח' בורוכוב, רובע ב' טל. 8563834

בגד זול

.ניתן לרכוש בגדים מעודפים ויד שנייה במחיר מוזל. – רח' בורוכוב מקלט 64. טל. 9477311

במרכז יום

 

close