image

מוקד חירום לניצולי השואה

מוקד חירום לניצולי שואה

הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל הפעילה היום (ג') , מוקד חירום מורחב למען ניצולי השואה, שייתן מענה לצרכיהם של הניצולים, בעת חירום, ויפעל 24 שעות ביממה. מספרו: 03-6090866. מניסיון העבר עולה כי בחירום תהליך העזרה לניצולים מורכב יותר ומחייב התערבות מידית. במצב של האזעקות ופגיעה בסביבה הפיזית עולות טראומות העבר ביתר שאת מימים רגילים. לעיתים המטפלות לא מגיעות למטופלים, ויש ניצולי שואה מבוהלים שיש צורך לפנות מביתם.

בנוסף, הצורך בהבאת תרופות או מזון עד לבית הניצול, חייב את הקרן לפתוח מידית את המוקד. עם הסלמת הירי בדרום הארץ, הקרן לרווחת נפגעי השואה מציעה לכלל שירותי הרווחה בארץ להציג צרכים ולקבל סיוע. הקרן פונה לאלפי מתנדביה ברחבי הארץ, מתוכם מאות מתנדבים באזורים העשויים להיפגע, ומבקשת כי יעמיקו את הקשר עם הניצולים. עובדי הקרן מבצעים שיחות טלפוניות יזומות לניצולים ולבני המשפחה כדי למפות צרכים ולהיערך במענים מתאימים.

מנכ"ל הקרן רוני קלינסקי הדגיש כי בעתות חירום חייבים לתת מענה מהיר וגמיש לאוכלוסיית הניצולים שעקב אירועי העבר הטראומטיים בשואה עשויים לסבול יותר בחריפות. על אף שמרבית הניצולים מגלים כלפי חוץ יכולות התמודדות גם בחירום, אולי בגלל שרידותם בתנאים הקשים בשואה, מתחת לפני השטח קיימים קשיים שחייבים לזהות בזמן ולתת להם מענה.

"הקרן, כגוף המרכזי המטפל בניצולי השואה בישראל, ממשיכה לפעול ללא לאות כדי לאפשר לכלל הניצולים להמשיך לחיות בכבוד. חלה עלינו החובה בכל עת, ובעיקר בעת הזו, לאפשר לניצולים להמשיך בשגרת חייהם. הפעלת מוקד חירום מרכזי מהווה מענה משמעותי בקשר היום-יומי עם הניצולים, וכולנו תקווה כי גם בעזרתו, ניצולי השואה יקבלו את המענה הטוב ביותר".

close