image

שירות ייעוץ לקשיש

המוסד לביטוח לאומי- ניתן לקבל שירות של חתימה ואישור מסמכים שמוגשים לרשויות בנושא תביעות של ניצולי שואה.

"יעוץ לקשיש" - קומה 4 חדר 413 בימים א', ג', ה' בין השעות 8:00-12:30.

קשיש למען קשיש - ביקורי בית.

רח' הבנים 14 טל. 08-8686719/20/21                                                                  

המשרד לאזרחים ותיקים - מרכז מידע לפניות האזרח הוותיק ובירור זכויות לניצולי שואה טל': 8840*

מוקד מידע למיצוי זכויותלניצולי שואה -9444*

מוקד חירום של משרד הרווחה-118

מרכז מידע רעות אש"למידע וייעוץ בנושאי זקנה, שיקום, סיעוד וגריאטריה-1-700-700-204   

פורטל גיל הזהב WWW.GILHAZAHAV.CO.IL  

שירות יעוץ לקשיש

מוקד קשב ומידע עירוני לקשיש ובני משפחתו. מינהל שירותים חברתיים עיריית אשדוד, רח' הבנים טל': 08-8545237.

שי"ל  - שירות ייעוץ לאזרח מרכז מסחרי רובע ב' טל': 08-8516841.

close