image

מרפאות

מרפאות קופ"ח ראשיות

קופ"ח לאומית : אחד העם 22 (רסקו) 8687500

קופ"ח מאוחדת : קרן היסוד 8549777

קופ"ח מכבי : השייטים 108649968

שירותי בריאות כללית : מרכז רפואי הקריה 8549666

מרפאה לבריאות הנפש : סטרומה 5  8560792

מרפאת שיניים קהילתית

close