image

ייעוץ משפטי לאזרחים ותיקים

עורכי דין המתנדבים ביד ריבה מעניקים ייעוץ משפטי לאזרחים ותיקים בהגנה על זכויותיהם ובמימושן סיוע משפטי לבני הגיל השלישי הסובלים מהתעללות, ניצול והזנחה ייעוץ משפטי, עריכת מכתבים ופניות שירות עד הבית עבור קשישים המרותקים לביתם סיוע משפטי לעולים שאינם דוברי עברית .מערך הרצאות לבני הגיל השלישי ולאנשי מקצוע בדבר זכויות הקשיש למידע נוסף חייגו ל”יד ריבה” - סיוע משפטי לגיל השלישי 02-6444569

עורכי דין המתנדבים ביד ריבה מעניקים ייעוץ משפטי לאזרחים ותיקים בהגנה על זכויותיהם ובמימושן סיוע משפטי לבני הגיל השלישי הסובלים מהתעללות, ניצול והזנחה ייעוץ משפטי, עריכת מכתבים ופניות שירות עד הבית עבור קשישים המרותקים לביתם סיוע משפטי לעולים שאינם דוברי עברית .מערך הרצאות לבני הגיל השלישי ולאנשי מקצוע בדבר זכויות הקשיש  למידע נוסף חייגו ל”יד ריבה” - סיוע משפטי לגיל השלישי 02-6444569

עורכי דין המתנדבים ביד ריבה מעניקים ייעוץ משפטי לאזרחים ותיקים בהגנה על זכויותיהם ובמימושן סיוע משפטי לבני הגיל השלישי הסובלים מהתעללות, ניצול והזנחה ייעוץ משפטי, עריכת מכתבים ופניות שירות עד הבית עבור קשישים המרותקים לביתם סיוע משפטי לעולים שאינם דוברי עברית .מערך הרצאות לבני הגיל השלישי ולאנשי מקצוע בדבר זכויות הקשיש  למידע נוסף חייגו ל”יד ריבה” - סיוע משפטי לגיל השלישי 02-6444569

close