image

בתי אבות באשדוד

בקהילה קיימים שירותים רבים המיועדים לאפשר לזקן לחיות בביתו , בסביבה הטבעית , גם אם הוא סובל מירידה בתפקוד היומיומי . אם הזקן אינו מסוגל להישאר בבית , מוצע לשקול אפשרות של כניסה לבית אבות .

בבתי אבות קיימות מחלקות לזקנים במצבים תפקודיים שונים : תשושים , תשושי נפש וסיעודיים ...במקרים של חוסר בהירות בהגדרה התפקודית מומלץ לערוך אבחון פסיכו – גריאטרי .

הפניה לבית אבות יכולה להתבצע באמצעות הרשויות (ציבורי) ובאופן פרטי .

הפניה לבית אבות פרטי נעשית ישירות לבית אבות .

הפניה לבית אבות באמצעות הרשויות מתבצעת:

לתשושים באמצעות עובד סוציאלי בלשכות הרווחה המקומיות .

לסיעודיים ותשושי נפש באמצעות לשכת הבריאות המחוזית באשקלון.

במקרה של פנייה באמצעות הרשויות יתקיימו ועדות השמה וקבלה ויערך מבחן הכנסות לזקן וילדיו, על פיו תיקבע השתתפותו בתשלום החודשי.

על פי תקנות הפיקוח על מעונות (התש ס"א 2001) יש צורך בהסכמת הזקן או האפוטרופוס שלו לכניסה למעון .

בתי האבות המופיעים בחוברת זו פועלים ברישיון ותחת פיקוח של משרד הרווחה ומשרד הבריאות .

פיקוח על המוסדות

באם וקיימות תלונות או בעיות הקשורות לליקויים בניהול או תפעול בית אבות , יש לדווח על כך לרשויות הרווחה או הבריאות . כל תלונה תסייע לתרום לשיפור חייהם של הזקנים המתגוררים בבתי אבות.

תלונות על מעונות לתשושי נפש וסיעודיים ניתן להפנות אל לשכת הבריאות המחוזית אשקלון לטל': 6745814-08.תלונות על בתי אבות לתשושים ניתן להפנות אל משרד הרווחה.

השירות לזקן טל': 6708111- 02, פקס:  02-6247193

בתי אבות :

בית אבות אשדוד רח' הרב ניסים 7 טל' 8555555 -08
בית הדר רח' אורט 3 טל' 8529955 -08
בית אבות "נווה שבא" רח' העצמאות63 א' רובע הסיטי טל' 8548800 -08

 

 

close