image

מושגים בזיקנה

כאן ניתן למצוא את מרבית השירותים לקשישים באשדוד פרטיים וציבוריים, לעצמאיים ולמוגבלים.

הנושאים המופיעים באתר כוללים שירותי רווחה, שירותי מידע וייעוץ, זכויות הגנה וחוקי הגנה, חוק ביטוח סיעוד, שירותי בריאות , בילוי שעות הפנאי ומעונות לזקנים.

על מנת לסייע בידכם למצוא את השירות המתאים לצרכיכם, להלן פירוט ההגדרות התפקודיות בהן השתמשנו באתר (על פי תקנות הפיקוח על מעונות התשס"א – 2001): 

עצמאי - אדם אשר מבחינת תפקודו מסוגל לבצע את פעולות היומיום ללא עזרה.

תשוש - אדם אשר מפאת תפקודו הירוד זקוק לעזרה חלקית בפעולות היומיום (רחצה, הלבשה, וכו').

סיעודי - אדם שמצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או ליקוי קבוע ושנתקיים בו אחד או יותר מאלה:

  1. מרותק למיטה או לכיסא גלגלים.
  2. אין לו שליטה על הסוגרים או על אחד מהם.
  3. זקוק לעזרה מלאה או חלקית בפעולות היומיום.
  4. מתהלך בקושי רב עקב מחלה.

תשוש נפש – אדם הסובל מירידה מנטלית (זיכרון, התמצאות) ברמה המסכנת אותו ואת סביבתו.

 במידה והנכם זקוקים למידע נוסף תוכלו לפנות אל מחלקות הרווחה האזוריות.

המחלקה לרווחת הזקן

זכויות גמלאים

שירותי מידע לאזרח הוותיק

חברה ופנאי – שירותים קהילתיים

חוק ביטוח סיעוד

ארגונים חברתיים בקהילה

מרכז מורשת הגבורה היהודית והשואה

close