image

בירור הטבות לניצולי השואה

בירור הטבות

כל מי שרואה את עצמו קשור באירועי השואה שהתרחשה בתקופת מלחמת העולם ה- II באירופה, צפון אפריקה, והמזרח התיכון, מוזמן להגיע לפגישה עם עו"ד לצורך בדיקת זכאות להטבות.

טל' לקביעת תור: 08-8528669

השירות הוא שירות עירוני וניתן ללא תמורה כספית.

close