image

מודעות

תוכן שם המודעה תאריך

ל מי שרואה את עצמו קשור באירועי השואה שהתרחשה בתקופת מלחמת העולם ה-II באירופה ,צפון אפריקה, והמזרח התיכון , מוזמן להגיע לפגישה עם עו"ד לצורך בדיקת זכאות להטבות .

טל לקביעת תור: 08-8528669

השירות הוא שירות עירוני וניתן ללא תמורה כספית.

בירור הטבות לניצולי השואה 4.2.15
  ייעוץ משפטי כשירות לקהילה 2.3.15

האגודה למען הקשיש והחברה אשדוד, בשיתוף משרד הרווחה
ג׳ויינט אשל ועיריית אשדוד מנהל הרווחה, יוצאים בהקמת שתי קהילות תומכות
עבור האוכלוסייה המבוגרת בעיר: נשים בגילאי +62 וגברים בגילאי +67
:הקהילה התומכת מציעה

הקהילה התומכת מציעה 28.06.16
close