image

מניעת הזנחה והתעללות

התוכנית למניעת התעללות והזנחה בקשישים פועלת באשדוד משנת 2011.

ב-15.04.15 נערך "בוקר עיון" לציון 4 שנים לתוכנית.

עובדים סוציאליים לזקנה ממינהל הרווחה נטלו חלק פעיל והציגו באופן חווייתי את עבודתם בתחום מניעה וטיפול בהתעללות והזנחה במגוון דרכים.
בתחילת הבוקר נשאו דברים גב' פאני יוז - סגנית מנהלת השירות לזקן משרד הרווחה ומר עומר אונגר - מנהל אגף שירותים חברתיים עיריית אשדוד. גב' אירית אסרף, מנהלת המחלקה לרווחת הזקן, הנחתה את האירוע.

בהמשך, הוצגו סצנות מחיי הקשישים בהן העובדים עצמם שיחקו את התפקידים, הוצג תיאור מקרה אשר טופל בעבר, ונערכה ועדה רב מקצועית על הבמה בהשתתפות כל חברי הוועדה.

בחלקו השני של האירוע הועלתה הצגת יחיד על ידי עו"ס רחל רוזנו אשר עובדת במחלקת הרווחה בעיריית נהריה. רחל הציגה באופן מרגש וכובש את סיפורה של עליזה, בת 68, אשר מתמודדת עם אלימות זוגית.

התגובות היו חיוביות ושיבחו את האופן בו התכנים הצליחו "להכניס" את הנוכחים לעולם העבודה של העוסקים בתחום מניעה וטיפול בהתעללות והזנחה בקשישים.

אנו מודים לכל מי שנטל חלק ביום חשוב זה ומייחלים להמשך שיתוף פעולה פורה בעתיד.

close