image

זכויות לגמלאים דוברי אמהרית


ביום רביעי 01.07.15 נערך בוקר של מיצוי זכויות לגמלאים דוברי אמהרית בשפה האמהרית.

במועדון "יהלום" לקשיש התאספו כ-100 גמלאים ממועדונים: "לשם", "אודם", "מגנניה" ועיסוקי זה"ב, מדיור מוגן הראשונים ועולים מרחבי העיר.

הקשישים התקבלו בבוקר עם כיבוד בריאות קל ושתייה קרה וחמה. באולם המועדון נערכו שתי הרצאות מקיפות: הראשונה, על ידי עובדת בט"ל שהרצתה באמהרית על נושא קצבאות ביטוח לאומי המשיקות לגיל הזהב, ההרצאה לוותה במצגת. בהרצאה השנייה דיברה באמהרית מאווט עובדת בט"ל, על נושא חוק סיעוד.

הקשישים הביעו עניין רב והשתתפו בשאלות ותשובות. הם פנו לבט"ל בבקשה לאפשרות לקבל מידע ישיר בשפתם ולא באמצעות תרגום, האירוע הסתיים בארוחה קלה בסגנון אתיופי לשמחתם של המשתתפים.

האירוע פרי יוזמה של בט"ל, מח' עולים המח' לרווחת הזקן.
 

close