image

לימודים

image

 

שם המוסד כתובת רובע טלפון
מכללת גימלאים ע"ש דינה רוט בית לברון ו' 8555834
מכללת גימלאים דוברי ספרדית רחוב קדש 8 א' 8533379
מכללת נשים חרדיות - מעוף מתנ"ס מעלה ד' 8666180

 

לימודים לגיל הזהב

איתור מוסדות לימודים

close