image

התנדבות

image

 ממאות תושבים מבוגרים עסוקים בעשייה התנדבותית, תורמים מזמנם, ממרצם ומניסיונם ומוצאים בכך אתגר, עניין אישי וסיפוק.

 יחידת ההתנדבות - עיריית אשדוד – 08-8545880. 

באשדוד פועלים ארגונים וגופים המעוניינים לשלב מתנדבים בתחומים כלליים כגון : איכות הסביבה, אוכלוסיות מיוחדות, מסגרות לקשישים, תלמידים, משמר אזרחי, מד"א ועוד. כמו כן מסגרות התנדבותיות בתחום הזיקנה:קב' נאמני בטיחות בדרכים, עריכת בדיקות שמיעה וראייה לקשישים, מוקד קשב, מוקד מידע, פעילות במועדונים, טלוויזיה קהילתית ועוד.

יח' להתנדבות בעירייה טל': 08-8545880.

אגודה למען הקשיש והחברה באשדוד טל': 08-8532844 ,08-8560713.

מחלקה לרווחת האזרח הוותיק בעיריית אשדוד טל':08-9568398/9.

שירות ייעוץ לקשיש במוסד לביטוח לאומי טל': 08-8686660.

close