image

מענק חד פעמי מקרן הסיוע של ועידת התביעות

הקדמה

קרן הסיוע מעניקה מענק חד פעמי לניצולי שואה העומדים בקריטריונים לזכאות. ניצולי שואה שקיבלו בעבר או מקבלים כיום קצבה (רנטה) חודשית ממקור גרמני אינם זכאים למענק מטעם קרן הסיוע. התשלום הינו בסך של 2,556 אירו (כ-13,000 ש"ח).

מידע נוסף באתר ועדת התביעות - קרן הסיוע

טפסים

בקשה לקרן הסיוע בעברית

בקשה לקרן הסיוע ברוסית

בקשה לקרן הסיוע בצרפתית

בקשה לקרן הסיוע באנגלית 

ועידת התביעות מעניקה לניצולי שואה העומדים בקריטריונים תשלום חד-פעמי בסך של 2556 יורו.

ניצולי השואה העשויים להיות זכאים למענק הם מי שאינם מקבלים קיצבה ממקור גרמני כגון: תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG), או קצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.

ניתן לקבל מענק זה פעם אחת בלבד, ועל כן מי שקיבל בעבר מענק עקב הפסקת לימודים, טלאי צהוב או מענק חד פעמי אחר ממקור גרמני אינו יכול לקבל מענק זה.

ניצולי שואה המקבלים קיצבה כנרדפי נאצים לפי חוק ההסדרים ושהו על אדמת גרמניה ביום 1.1.47, או מקבלים קצבה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות, וטרם קיבלו מענק זה, זכאים לבקשו.

גם אנשים המקבלים קיצבה כנכי המלחמה בנאצים ועומדים בקריטריונים האחרים לקבלת המענק, זכאים לבקשו.

הסרטון באדיבות עמותת אביב לניצולי השואה

לסרטונים נוספים, לחצו כאן (פייסבוק) או כאן (YouTube)

מי זכאי? מי לא זכאי?

הרחבת הקריטריונים

תהליך מימוש הזכות

בקשה שנייה

חשוב לדעת

  • אין חובה לפנות לעורך-דין לשם קבלת המענק מקרן הסיוע. ניתן לקבל טפסים וסיוע ישירות מועידת התביעות:
דוא"ל דואר פקס טלפון

infodesk@claims.org

ועידת התביעות, ת.ד. 29254, ת"א-יפו 61292

03-6241056 03-5194400

 

  • חוק תביעות קורבנות שואה תשי"ז - 1957 מגביל את סכום שכר הטרחה שיכולים לגבות עורכי דין המייצגים ניצולי שואה בתביעות של קורבנות שואה. בפסיקה נקבע כי המגבלה מכוח חוק זה חלה גם על תביעות שמוגשות לקרן הסיוע של ועידת התביעות ולקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.
  • התשלום הינו חד פעמי, אדם שכבר קיבל את המענק אינו זכאי להגיש בקשה נוספת לקבלת המענק.
  • מי שקיבל תשלום ממקור גרמני (קרן הסיוע, קצבה מקרן סעיף 2 או קצבה ממשרד האוצר הישראלי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים למי שעלה עד 1.10.1953) - אינו זכאי לקבל את המענק.
  • ניצולים המקבלים קיצבה מתוקף חוק הטבות לניצולי שואה אינם נחשבים כמקבלים תשלום ממקור גרמני, ולכן הם רשאים להגיש בקשה לקבלת המענק. 

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

  • חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957.

הרחבות ופרסומים

close