image

טיפול סיעודי לניצולי שואה

ניצולי שואה אשר זכאים לגמלת סיעוד מאחר והם זקוקים לסיוע בביצוע הפעילות היומיומית, זכאים לתוספת בשירותי הסיעוד שבאה לידי ביטוי בשעות סיעוד נוספות, מעבר למה שניתן להם על ידי המוסד לביטוח לאומי. על תוספת שעות הטיפול אחראית הקרן לרווחה לנפגעי השואה, אשר הוקמה על ידי מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל, במטרה לסייע לניצולי השואה בישראל.

טיפול סיעודי לניצולי שואה

תנאי זכאות

זכאות לשעות סיוע נוספות מהקרן לרווחה לנפגעי שואה ניתנת למי שמוגדר ניצול שואה, על פי ההגדרה וזכאי לגמלת סיעוד מלאה (150% או 168%) מהמוסד לביטוח לאומי.

אופן הגשת בקשה

יש להגיש טופס בקשה לשעות סיעוד החתום על ידי המבקש או בן משפחה. אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

1. צילום של תעודת הזהות הכולל את הספח.

2. אישור על פיצויים כניצול שואה. כגון פיצויים חד פעמיים מוועדת התביעות, תגמולים מהלשכה לשיקום נכי רדיפות, אישור מהצלב האדום וכו'.

3. פירוט התאריכים והמקומות בהם שהה הניצול עם פרוץ המלחמה.

4. אישור מהמוסד לביטוח לאומי על היקף גמלת הסיעוד, חתום בידי המוסד לביטוח הלאומי.

5. פרטי חברת הסיעוד מהם ניתן סיעוד של הביטוח הלאומי הכוללים כתובת וטלפון.

זכאות להטבות

ההטבות להם זכאים ניצולי השואה מטעם הקרן לרווחת ניצולי שואה

1. סיוע סיעודי מורחב – זכאות ל-9 שעות סיעוד נוספות על השעות המאושרות על ידי הביטוח הלאומי.

2. סיוע סיעודי קצר מועד – זכאות ל-50 שעות סיעוד הניתנים למי שאושפז בבית חולים ושב כעת לביתו. 50 השעות ניתנות במהלך 60 יום מרגע החזרה לבית. סיוע זה ניתן גם למי שאינו זכאי לקבל גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי ויש לבקשו מהעובדת הסוציאלית בבית החולים.

3. לחצן מצוקה – מאפשר הזעקת סיוע בעתות מצוקה, 24 שעות ביממה, באמצעות לחיצה על הלחצן. הסיוע כולל הזעקת רופא, אמבולנס, מכבי אש וכו'. התקנת הלחצן בבית אינו כרוך בתשלום, במידה וישנה זכאות ל-9 שעות סיעוד. בכל מקרה אחר ישנה השתתפות עצמית של 105 ₪ לשנה.

4. מענק חד פעמי – זכאות למענק חד פעמי לצורך ציוד רפואי, ציוד שיקומי, רכישת משקפיים (רגילים או משקפי מולטיפוקל), רכישת מכשירי שמיעה, קניית תרופות, נסיעות לטיפולים ועוד. גובה המענק הוא עד 4000 ₪.

5. טיפולי שיניים – זכאות לטיפולי שיניים, כאשר ההוצאה היא עבור החומרים בלבד. השירות ניתן על ידי מערך התנדבותי של רופאים מההסתדרות לרפואת שיניים.

close