image

הטבות וסיוע לניצולי השואה

הטבות לניצולי שואה גמלאי השירות הציבורי

ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית

הגדלת קצבת גמלאי צה"ל לניצולי שואה

הגדלת קצבת גמלאי רשויות מקומיות לניצולי שואה

הטבות נוספות וסיוע כלכלי

הנחה בארנונה

פטור מלא מאגרת טלויזיה

טיפולי שיניים מסובסדים לניצולי שואה בארגון יד שרה

פיצוי חד פעמי ליורשי מי שעבד בגטו במלחמת העולם ה- 2 

סיוע משפטי חברתי ורגשי

סיוע משפטי (תביעות וערעורים) לניצולי שואה

סיוע חברתי ורגשי לניצולי השואה 

ייצוג משפטי בחינם

האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים

הקליניקה לזכויות ניצולי השואה באוניברסיטת תל אביב

הקליניקה לסיוע לניצולי שואה במרכז הבינתחומי

הקליניקה לסיוע משפטי לקשישים וניצולי שואה - הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת בר אילן

מידע משפטי

ייעוץ משפטי בעמותת המשפט בשירות הזיקנה 

פסקי דין

פרשנות המגבלה על שכר טרחת עו"ד בתובענות של ניצולי שואה

חוקים ותקנות

חוק נכי רדיפות הנאצים

צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה)

צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה, תשכ"א-1961

חוק הטבות לניצולי שואה

צו הטבות לניצולי שואה (שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים), תשס"ח-2008, באתר נבו

חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול)

סיוע במיצוי זכויות

הפרויקט הלאומי לסיוע לניצולי שואה - בשיתוף התאחדות הסטודנטים והמשרד לאזרחים ותיקים

פרויקט "לעד"

מוקד יעוץ חינם לניצולי שואה בעמותת אביב לניצולי השואה

סיוע במיצוי זכויות לניצולי שואה מטעם עמותת "יש"

מדריך למיצוי זכויות תושבי ירושלים

הפרויקט הלאומי לסיוע לניצולי שואה - סיוע במיצוי זכויות ובתיעוד עדויות באמצעות סטודנטים

כן לזקן

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח

סיוע במיצוי זכויות ניצולי שואה בסניף טבריה של "הייעוץ לקשיש" 

גורמי ממשל

משרד המשפטים

הרשות לזכויות ניצולי השואה

המשרד לאזרחים ותיקים (המשרד לענייני גמלאים)

close