image

זכויות ניצולי השואה

הגדרת ניצול שואה

ההגדרה נקבעה על ידי הקרן לנפגעי השואה וועדות התביעות של המדינה. לפיה, ניצולי שואה הם אנשים שחיו תחת הכיבוש הנאצי במהלך מלחמת העולם השנייה וסבלו מרדיפות הנאצים. אנשים שחיו בגטאות, במסתור או במחנות ריכוז, וכן מי שברח משטחי הכיבוש הנאצי לאחר שנת 1933, מאוסטריה לאחר שנת 1938 ומיתר הארצות לאחר פרוץ המלחמה ועד תאריך סיומה. 

מיצוי זכויות לשורדי שואה תושבי אשדוד

עיריית אשדוד, מינהל השירותים החברתיים, במיזם משותף עם ג'וינט ישראל אשל ועמותת אביב לניצולי שואה, פותחים בשירות חדש של נקודת זכות, שמטרתה סיוע לשורדי השואה במימוש ובמיצוי הזכויות המגיעות להם:

הטבות וסיוע לניצולי השואה

קצבאות לניצולי שואה

ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית

הנחות לניצולי שואה

טיפול סיעודי לניצולי שואה 

חוברת "הנחיות והטבות לאזרח הוותיק המתאשפז"

מוקדי מידע מרכזיים

מידע באשדוד מועדון "עמי חי" ניצולי שואה – 08-8528669

 

עמותת אביב מוקד ייעוץ לניצולי שואה בעמותת אביב 072-2424404

 

"קול הזכויות" - מרכז המידע הלאומי של הרשות לזכויות ניצולי השואה: 03-5682651

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

מוקד המשרד לשוויון חברתי: 8840*

 

קו חם לניצולי שואה בארגון "לתת": 1-700-50-40-33

מרכז מידע וייעוץ תרופתי לקשישים בבית חולים הדסה: 02-6778866

 

פורטלי מידע מרכזיים

משרד האוצר

כל זכות

רעות – משפחה מטפלת

עמותת אביב לניצולי השואה

כללית

ארגון יוצאי מרכז אירופה

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל

 

סיוע נוסף לניצולים

סיוע משפטי

סיוע חברתי, רגשי ונפשי

close