image

אזרחים ותיקים

זכויות הגמלאי בחוק

בישראל קיימים מספר חוקים ותקנות שמקנים לאוכלוסיה המבוגרת הנחות והטבות.

כמו כן, קיימים בתי עסק פרטיים כגון חנויות, בתי קולנוע וכדומה וכן שירותים נוספים כגון בנקים המעניקים לגמלאים זכויות מתוך יוזמה פרטית. מומלץ לברר ישירות בבתי העסק.

ב-5 בינואר 2004, י"א בטבת התשס"ד, התקבל בכנסת חוק הפרישה התשס"ד-2004, ולפיו גיל הפרישה עולה בהדרגה החל מיום 1.7.2004.

 

תעודת אזרח ותיק

ארנונה – עיריית אשדוד 

שרותים של מוסד לביטוח לאומי 

זכויות משפטיות 

המדריך לאזרח הוותיק - זכויות, הטבות ומידע

זכויות של בני הגיל השלישי

טבלת גיל הפרישה

 

חוברת  "הנחיות והטבות לאזרח הוותיק המתאשפז"

close