image

עבודה קהילתית

המחלקה לעבודה קהילתית במנהל הרווחה עוסקת במספר תחומים עיקריים

  1. פיתוח וקידום חברתי –הון חברתי.
  2. הקמה וביסוס שותפויות עם לקוחות וארגונים.
  3. העצמת קהילות פונקציונליות וגיאוגרפיות.
  4. הובלת שינוי וחיזוק החוסן הקהילתי.
  5. קידום התחדשות עירונית ואיכות הסביבה.

 בשנים האחרונות המחלקה מקדמת את נושאי  שיתוף הציבור עם התושבים ונושא התחדשות עירונית ברובעי שיקום השכונות.
לצורך כך אנו מקיימים קורסים העוסקים בהנגשת מידע וכלים לתושבים שמעוניינים לקחת חלק בתהליך התחדשות עירונית.

הכשרה מקצועית

המחלקה לעבודה קהילתית מפעילה במסגרת שיקום  שכונות  ובתקציב משרד השיכון תכניות להכשרה מקצועית לתושבים מרובעים ג' ו' .
התוכניות כוללות קורסים מסובסדים ומתן מלגות ללומדים במוסדות מוכרים .
לאחרונה הוצאנו מספר קורסים : הכרת המחשב , מחשב מתקדם ,מזכירה רפואית, חשבי שכר ,יזמות וקורס איפור .
מתוכננים עוד קורסים: קורס קירור ומיזוג , קורס פקידות ואדמיניסטרציה , קורס סחר בן לאומי ,קורס הנהלת חשבונות ,קורס טכנאי סלולרי ,קורסי מחשב .
כמו כן ניתן לקבל יעוץ תעסוקתי .

תושבי שיקום שכונות מוזמנים לפנות לרכזת הכשרה המקצועית - ורוניק ברמי בטלפון – 08-9568147.

משפחות עצמאיות

המחלקה לעבודה קהילתית בשיתוף ויצ"ו מפעילה קבוצות נשים עצמאיות.

במסגרת הפעילות, הנשים נפגשות פעמיים בשבוע למפגשים מעצימים הכוללים סדנאות מעשירות, תאטרון קהילתי, הורות משמעותית וכ"ו'.
הנשים עברו תהליכים שונים של עזרה עצמית, העצמה וגיבוש חברתי.
כיום, הן נמצאות בעיצומו של תהליך הקמת מועדון חברתי להורים עצמאיים. את הקבוצה מלווים אנשי מקצוע שונים.
לאחר תהליך עבודה מקצועי, השתלבו מספר נשים מהקבוצה לפעילות ארצית בנושא שינוי חברתי בנושא "מחאת המזונות".
בעתיד מתוכנן פרויקט "קפה חברתי" בשיתוף החברה העירונית למתנסים.

אנו מזמינים משפחות עצמאיות נוספות מרחבי העיר להצטרף לפעילות הענפה והמגוונת שאותה מובילה מרים ששון – אחראית תחום משפחות עצמאיות.

בעלי תפקידים

מנהלת מחלקה – עוס"ק  רותי רוזנברג
סגנית מנהלת המחלקה  ומנהלת מדור שיקום שכונות ג', ו' – עוס"ק רויטל אזואלוס שייב
רובע ג' שיקום שכונות -  עוס"ק חגית סביון שרף
רכזת הכשרה מקצועית בשיקום שכונות - עוס"ק ורוניק ברמי
מרכזת משפחות עצמאיות - עוס"ק מרים ששון
עו"ש - רווית יונה
עו"ש - סילבי שרפי
עו"ש - רינת מולא
מזכירת המחלקה - קרן טאוב.

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון פקס דואר אלקטרוני
רותי רוזנברג מנהלת מחלקת רווחה עבודה קהילתית 08-8516834 08-8516871 Rutiroz@ashdod.muni.il
קרן טאוב מזכירת מחלקה 08-8516834 08-8516871 kerent@ashdod.muni.il
close