image

פסגות

בית חם – פסגות

בית חם המהווה מסגרת המשך עבור נערות לאחר סיום הלימודים עד לשעות הערב.
במסגרת ארוחת צהרים, סיוע בהכנת שעורי בית, פעילויות וליווי מקצועי טיפולי.
המסגרת פועלת במשך חמישה ימים בשבוע בין השעות 12.00 ל-18.00.
בכל ימות השבוע מגיעות בממוצע 12 נערות מבתי ספר חרדיים שונים.                             

מטרת העל של הפרויקט היא לחזק את תחושת השייכות של הנערה למשפחתה ולקהילה, למנוע נשירה, לסייע לנערות בהתמודדותן עם גיל ההתבגרות ושיפור תפקודן הכללי.

יעדים

  • יצירת חממה ואווירה של בית.
  • מסגרת שייכות חברתית לנערות כחלופה לרחוב וצמצום מצבי סיכון.
  • לחזק את ההקשבה, הרגישות, הכבוד והקבלה בחברה.
  • לחזק את הקשר של הנערות עם מסגרות החינוך ולגשר ביניהן.
  • להעצים את הכוחות הטמונים בכל נערה ולתת לה כיוון להמשך.
  • לסייע לנערות בהבנת גיל ההתבגרות, התנהגותן, ושפתן.
  • חיזוק הקשר עם המשפחה.
  • העשרה לנערות וציודן בכלים להתמודדות בחיים.

 הפנייה לבית חם פסגות נעשית דרך בתי הספר החרדים השונים.

טלפון להתקשרות: 08-6342266

 

 

close