image

מרכז הורים ומתבגרים

מרכז טיפולי למתבגרים והוריהם הוקם על מנת לפתח מענה טיפולי בקהילה שיצמצם את מצבי הסיכון של מתבגרים, להבטיח את התפתחותם התקינה של המתבגרים, לשפר את התפקוד ההורי ולסייע בשמירת שלמות המשפחה בקהילה. הטיפול במרכז ניתן לתקופה של שנה עד שנה וחצי.

מטרות המרכז

צמצום מצבי סיכון של מתבגרים.

  • שיקום היחסים בין הילדים לבין הוריהם ושיפור תפקוד ההורים סביב הטיפול וההתייחסות למתבגר.
  • טיפול בבעיות הרגשיות וההתנהגותיות של המתבגרים על מנת לאפשר התפתחות נורמטיבית והשתלבות תקינה במסגרות השונות.
  • סיוע בשמירת שלמות המשפחה בקהילה(מניעת סידור חוץ ביתי).

הפנייה למרכז נעשית דרך וועדת תכנון טיפול והערכה או וועדת ביצוע של המרכז.

תחבורה ציבורית: קווי אוטובוס 5,15,12

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון פקס דואר אלקטרוני כתובת
טל ליבק מנהל המרכז 08-9792538 08-6489061 netivimlehorut@gmail.com רחוב יהואש 8
close