image

בית רשת

פרויקט "בית רשת" פועל משנת 99'  בעיר אשדוד, הוקם ע"י מחלקת נוער וצעירים, אגף הרווחה בעיריית אשדוד, בשיתוף עם השירות לנוער וצעירים במשרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי- הקרן למפעלים מיוחדים. הפרויקט מופעל כיום ע"י עמותת בתי דולב לנוער, מוסד ללא כוונת רווח.

  מטרתו העיקרית היא לקלוט בני נוער בגילאי  13-18, המנותקים ממסגרת, ומצויים במצבי משבר, סיכון ומצוקה. המרכז מסייע להם לעשות שינוי במצבם, ולהשתלב מחדש במערכות הנורמטיביות  בקהילה. "בית רשת" משמש אלטרנטיבה לרחוב עבור חלק מנערים אלו.
מטרת העל, הנה מניעה וצמצום של דפוסים א-סוציאליים, תוך הענקת חוויה מתקנת וחיובית לבני הנוער והוריהם.
מטרות המרכז – התארגנות, טיפול, הערכה ואבחון , ושילוב מחדש במסגרת מתאימה.
הבסיס לעבודה הטיפולית  ב"בית רשת" בנוי על שלושה מרכיבים: טיפול קצר מועד, שירות בתוך הקהילה, התערבות בשעת משבר.
הנערים שוהים במרכז בשעות היום  - משעה 9:00 ועד 16:30 .כאן זוכים הנערים לבית חם, לארוחות, לאהבה וחיבוק ללא תנאי, ולהתערבות טיפולית מתאימה עיי צוות רב מקצועי הכולל: מנהל, אם בית, עובדת סוציאלית, מדריכים חברתיים, מורים, סטודנטים, מתנדבים, ומטפלים חיצוניים המטפלים בשיטות טיפול חוויתיות כגון: טיפול באמצעות בע"ח, גינון, אומנות לחימה, תעופה , חתירה טיפולית ועוד.

קורת גג

כמו כן במקום מופעלת יחידת "קורת גג" שנותנת מענה 24 שעות ביממה לאורך כל השנה לנוער המצוי במשבר ונמצא ללא קורת גג, המקום יכול לקלוט עד 4 בני נוער המצויים ללא קורת גג. לאחר קליטת הנער נעשית התערבות טיפולית של עובד סוציאלי עם המשפחה תוך ניסיון להכיל את המשבר שנוצר ובשאיפה להחזיר את הנער למשפחתו.

close