image

בית חם לנערות

מסגרת חמה  ומכילה לנערות בה הן מקבלות ארוחה חמה, סיוע לימודי, טיפול רגשי (פרטני וקבוצתי) והעשרה חברתית על ידי פעילויות מובנות ומתוכננות,  המותאמות לצורכי הנערות.
הרכב הצוות בבית החם: עובדת סוציאלית, מדריכה קבועה, מדריכי חוגים,
 ואם בית.
הצוות המטפל קבוע ומאפשר יצירת סביבה טיפולית תומכת תוך מתן מענה כמודל  לחיקוי ודמויות משמעותיות.
אוכלוסיית היעד:
נערות במצבי סיכון ומצוקה בגילאי 13-18
עם מאפיינים אחד או יותר של: קשיים רגשיים לימודיים או חברתיים ,דימוי עצמי נמוך, קשיי שילוב במסגרת המשפחה ובית הספר,  התנהגות מוחצנת אנטיסוציאלית או מופנמת .


אנא צרו קשר בטלפון: 08-8560451

close