image

טיפול משפחתי

  • תקשורת בתוך המשפחה – העברת מסרים "ישירים" ולא "דרך" מישהו אחר.
  • יחסי הורים וילדים - חינוך, הצגת גבולות וביסוס סמכות הורית בהתאם לגיל הילד ולצרכיו.
  • מריבות בין אחים – האם ואיך להתערב? מה מבטאות מריבות אלו?

משפחות במשבר הגירושין

  • " גשר  לקשר": עזרה ביצירת תקשורת הורית טובה ובהבנה מה עוברים הילדים-טיפול ממוקד לשני ההורים יחד   בהתנהלות היום יומית בכל הקשור לילדים.
  • טיפול אישי בשלב ההסתגלות למצב החדש: קשרים עם חברים והמשפחה המורחבת, ביסוס ההורות .

בהתאם להיענות ו/מס' הנרשמים מתקיימות קבוצות:

  • קבוצת ילדים – ילדים להורים גרושים . הקבוצה מסייעת לילדים בהפחתת האשמה ותחושת החריגות ובהסתגלות למצב המשפחתי החדש.
  • קבוצות הורות – "אני וההורות במעבר הגירושין" – קבוצה העוסקת באתגרים, בשינויים ובהתלבטויות שעולים כתוצאה מהגירושין. הקבוצה מאפשרת הזדמנות לקב תמיכה וכלים להתמודדות.
close