image

עייפות, הפרעות בשינה וסיוטים בגיל החביון

  1. כיצד מתבטאת עייפות אצל ילדים?

עייפות אצל ילדים אינה מתבטאת בהכרח בהאטת פעילות, רגיעה וישנוניות, אלא לפעמים דווקא בהאצת פעילות, עצבנות וחוסר שקט בולטים. חלק מההתנהגויות הבעייתיות האופייניות לילד עייף תואמות את הדפוסים של הפרעת התנהגות.

  1. מדוע חשוב לקיים טקס השכבה לפני השינה?

טקס השכבה לפני השינה יכול להיות כלי עזר רב ערך בהרגלי השינה של הילד והם מקלים את המעבר בין יום ללילה ואת המעבר והפרידה בין הילד להוריו. שימוש בחפץ מעבר וריטואל לפני השינה מקלים את המעבר ועוזרים לילד ליצר מרחב בטוח ומוגן כשההורים מלווים אותו בתהליך. הטקס יכול לכלול סיפור לפני השינה, מגע וחפץ מעבר שעוזר לילד להירדם כמו שמיכי או חפץ נעים שהילד ישן איתו בלילה.

  1. מדוע חשוב להקפיד על הרגלים סביב השינה (שעה קבועה, סדר שינה וכו')?

חשוב להרדים את הילד בשעה קבועה ולשמור על כך עד גילאי הגן. השעה הקבועה עוזרת לשעון הביולוגי. כאשר הילד גדל הוא לומד לצפות את שעת ההשכבה לפי השעה ביום, וזה מכניס שקט ובטחון לחייו. לעומת זאת, כאשר אנחנו משנים בכל יום את סדר היום אנחנו מכניסים חוסר קביעות וחוסר ודאות לגבי העתיד הקרוב, ובכך אנחנו גורמים לחוסר בטחון. ילדים אינם מצוידים בשעון. החיים מתנהלים באמצעות הוראות של המבוגרים שלעיתים הן בלתי צפויות. כאשר הם יכולים לצפות את ההתרחשויות מראש בהתאם לשעון ביולוגי פנימי יש פחות חוסר וודאות ויותר בטחון בחייהם.

  1. מדוע ילדים מתקשים להירדם?

ילדים קטנים מגלים לעיתים קרובות קשיים בהירדמות וביעותי לילה. הם מפחדים מהחושך, להישאר לבד ומחיות רעות המצויות בחדר, אנשים רעים המתחבאים מתחת למיטה ורוחות ושדים שהם רואים בצללים המופיעים על הקיר. כל אלה מביאים ולהתנגדות ופחד לשכב לישון.

  1. מדוע הילדים חווים סיוטים?

הילד עובר מיום מלא חוויות ורגשות שחלקם לא עברו עיבוד והכלה. בלילה נפשו של הילד מעבדת את מהלך היום לצורך הכלה. וכשהוא אינו יכול להכיל את השפעת אירועי היום על נפשו הוא חווה סיוט. 

  1. מה עלינו לעשות כאשר ילדינו מתעורר מסיוט בלילה?

ילדינו זקוקים קודם כל להכלה. אם נוכל להיות עם ילדינו במה שקורה להם, נקשיב למה מבהיל אותם, נכיר ונעמיק במהות הפחד שלהם, מה צורתו, תוכנו ומאפייניו נוכל לעזור להם. הקשבה אמפטית ועמוקה לסיפור הפחד נותנת לילד אפשרות להכיר אותו יותר ובכך להפוך אותו לנגיש ומוכר יותר כך שהפחד הופך להיות פחות מאיים.

אפשר לשאול את הילד שאלות כמו: איך זה נראה? איזו צורה יש לפחד( או למפלצת)? איזה קול יש לו? מה הוא יכול לעשות?

כדאי להזמין את הילד לדבר עם הפחד ושאול אותו: למה באת לחלום שלי? מה אתה רוצה?

כדאי לעודד את הילד לצייר או לפסל את הפחד שלו. אחר כך הילד יכול לבחור מה הוא עושה עם הפחד שיצר. הוא יכול לקמט אותו, להרוס אותו, לשבור אותו. זה מאפשר לילד לקבל תחושת שליטה בניגוד לחוסר האונים שחש קודם לכן.

  1. מה עוזר לילדים להירגע מסיוט או פחד?

נוכחות הורה או מבוגר משמעותי; תחושת יכולת ושליטה;  היכרות עם הגורם המפחיד לצורך הכלה.

  1. חלומות בגיל הילדות

חלומות בגיל שנתיים ושלוש הם קצרים, כוללים ביטויי רגשות מעטים ולא מהווים סיפור מורכב. חלומות רבים עוסקים בבעלי-חיים וחלק קטן עוסק בהורים או בדמויות מפתח אחרות. החלומות לרוב עוסקים בצורך של הילד (כמו רעב או צמא) או משאלה אחרת של הילד. בחלומות רבים של ילדים ומבוגרים מופיעים עניינים וחוויות שהתרחשו בסמוך לחלום.

close