image

יחסי אחים גילאי 6-12

ילדי בני 9 ו -6 רבים כל הזמן, האם זה נורמטיבי? האם עליי להתערב?

מריבות בין אחים הן התנהגות נורמטיבית, מקובלת , טבעית ובריאה שמתקיימת בתוך משפחות. יתרה מזאת, המשפחה מהווה מגרש אימונים לילדים בה הם מתרגלים מיומנויות חברתיות ובין אישיות בסביבה בטוחה. מיומנויות אלה ישרתו אותם בקשרים החברתיים שלהם מחוץ לבית. ולכן, עקרונית מומלץ שההורים לא יתערבו במריבות הללו כל עוד הן אינן מהוות סכנה עבור אחד הילדים. גם במקרה שהורה בוחר להתערב חשוב להקפיד על הנקודות הבאות : יש להימנע מעמדה של שופט שעוסק בשאלה מי הפוגע ומי הנפגע. עמדת ההורה צריכה להיות מכוונת להעשרה וגיוון של דרכי ההתמודדות של ילדיהם במצבי קונפליקט כגון כיצד להתפשר, מתי ואיך מוותרים , האם ניתן להתגמש , איך מווסתים ומרגיעים את עצמנו, איך עומדים על נושאים עקרוניים לנו וכו'.

בני בן ה – 10 מקנא מאוד באחיו בן ה-8, מה עליי לעשות בעניין?

קינאה בין אחים היא תופעה טבעית התואמת את ערכי החברה בה אנו חיים – חברה הישגית ותחרותית. עם זאת להורים יכולת השפעה רחבה על נפח ועוצמת הקנאה. במשפחה בה ההורים מרבים להשוות בין ילדיהם, גם כאשר הדבר נעשה כדי לעודד ילדים נוספים להשתפר ולהתקדם, הקנאה גוברת  וההשוואות מובילות לתוצאות לא רצויות: לדוגמא הן מקבעות ילד אחד בתפקיד של "הילד המוצלח" ובאותו הזמן מקבעות ילד אחר ב"תפקיד" של הילד ה"בעייתי" או ה"נכשל". ככל שיצליחו ההורים לאפשר לילדיהם להרחיב את מגוון ההתנהגויות עוד ועוד כך לא ייווצר מצב בו הילד שבוי בתפקיד או בסטיגמה שאיננו יכול להיחלץ ממנה.

תינוק חדש בדרך- האם וכיצד להכין את אחיו?

בוודאי! כשם שאנחנו, המבוגרים, מעוניינים לדעת מה עתיד לקרות- כך גם ילדינו. המועד בו נעדכן את הילד לקראת לידת אח/ות מותנה בגילו של הילד, אך יש לשאוף לכך שהילד ישמע על כך מהוריו ולא מהסביבה. לאחר שההורים משתפים את ילדם בבשורה יש להתאים לכל ילד הכנה לקראת הלידה. ניתן להיעזר בספרות ילדים עשירה בנושא, בשיחות עם הילד תוך הסתייעות בדוגמאות מהמשפחה או מחבריו של הילד. עם זאת, אין בידיעה על האח שייוולד או בהכנה כדי למנוע את תגובת הילד לכשתתרחש הלידה, אך זה יכול לנחם את הילד שכן הוא חש כי בצד השמחה על הלידה, הוריו מבינים אותו ואת קשייו.

close