image

חשיבות המשחק בחיי הילדים – גילאי 6-12

מה חשיבות המשחק בחיי הילד?

המשחק תורם להתפתחותו הקוגניטיבית, חברתית, רגשית וגופנית של  הילד. דרך המשחק  מתפתחים כושרי תפיסה והבנה מחשבתיים, המפתחים את יכולת החשיבה. המשחק מאפשר שיפור מיומנויות חברתיות, הפנמת כללי התנהגות חברתית והתנסות ביישומם.

על איזה צורך ילדי עונה המשחק?

המשחק הוא צורך רגשי עצום של הילד. דרכו הוא מבטא את פחדיו, נותן דרור לרגשותיו, מזדהה עם מושא חיקויו, תוך גיבוש דימויו וזהותו העצמית. מבחינה רגשית המשחק לכשעצמו הינו מרפא ובעל ערך מרכזי בבריאות הנפשית של האדם בכלל ושל הילד בפרט. מכאן, שכאשר הילד משחק הוא יכול ל"רפא" ולעבד חוויות חיים שונות.

כיצד המשחק מפתח את היכולת השפתית של הילד?

שפתו של הילד מתפתחת במשחק ודרכו הוא מפתח את כושר הביטוי.  התקשורת המילולית בין הילדים מחייבת את הילד לשלוט בשפה היטב, לשוחח בצורה מדויקת והופכת את תקשורתו ליעילה יותר.

האם יש משחקים שונים המאפיינים גילאים שונים?

כן. בשנות הגיל הרך באים לידי ביטוי בעיקר משחקים סוציו דרמטיים (משחקי תפקידים כמו רופא וחולה, "משפחה" וכו') העוזרים לילד לתרגל ולעבד מצבים רגשיים וחוויות אותן עובר. כך למשל, ילד שכועס מאוד על בובתו, שאינה מתנהגת כרצונו, מעבד מצבים רגשיים בהם כועסים עליו, ומשחרר בדרך זו את תוקפנותו בצורה יעילה. ילד שמשחק ברופא וחולה שוב ושוב בצורה חזרתית יכול דרך כך לעבד חוויה רפואית אותה עבר.

בגילאי בית הספר היסודי המשחק מתאפיין בחשיבה.  בגילאים אלו ילדים ישחקו במשחקי חוקים המאופיינים בארגון ובהיותם מובנים ולרוב קבוצתיים ותחרותיים. ( כדורגל, משחקי קופסא, משחקי קבוצות וכו'). ילדים בגילאים אלו עדיין יכולים לחזור ולשחק במשחקים קודמים, גם כאשר רכשו את היכולת למשחק מורכב יותר.

מה לעשות אם אין לנו זמן לשחק עם הילד בבית?

כאשר ילד אינו משחק, ואתם שואלים את עצמכם מדוע, או כאשר במשפחתכם אינכם פנויים לשחק עם ילדכם, או אינכם יכולים להקדיש לכך פנאי, בשל נסיבת החיים העמוסים או מצבים משפחתיים המקשים עליכם לעשות זאת (גירושין, טלטלות משפחתיות, מוות במשפחה ועוד), אנו מזמינים אתכם לפנות למרכז הורים וילדים בכדי להתבונן אתכם ביחד ולצעוד יד ביד עם אנשי המקצוע במרכז, על מנת להגדיל את "המשחקיות" במשפחתכם וכך להגדיל את כישוריהם הרגשיים, חברתיים ובעיקר את הקשר המיטיב עמכם ההורים, אשר מהווה גורם מרכזי בהתפתחותם התקינה.   

כתבה: גב' אילנית ביטון - הרלב, עובדת סוציאלית

מנהלת מרכז הורים וילדים

close