image

חשיבות המשחק בגיל הרך

"המשחק הוא חופשה מהמציאות" /אריקסון (פסיכולוג - הוגה תיאוריית הפסיכולוגיה ההתפתחותית)  

 

המשחק הוא צורך אנושי. הייצור האנושי משחק כל ימי חייו, אולם המשחק שכיח ביותר בתקופה הינקות והילדות, בה לומד הילד דרך המשחק:

 • להכיר את הסביבה הפיזית
 • להכיר את הסביבה החברתית
 • להכיר את עצמו ואת כוחותיו
 • לשלוט בגופו ובסביבה
 • לבטא את מחשבותיו, רגשותיו, צרכיו, יצריו, והקונפליקטים שלו.

  מהו משחק?

 פעילות שמטרתה לגרום הנאה, כיף וסיפוק מיידי

 1. עיקר ההנאה תהיה מתהליך המשחק ולא מתוצאותיו (ילד בונה מגדל ונהנה להרוס אותו)
 2. המוטיבציה של הילד לשחק היא פנימית ונעשית מתוך בחירה חופשית, אפשר להציע לילד לשחק, אך אי-אפשר להכריח אותו לשחק.
 3. פעילות המשחק היא ספונטנית , וקיימת גמישות רבה במעברים ממשחק למשחק.
 4. הילד קובע את כמות הזמן בו הוא עסוק במשחק.

 מהי חשיבות המשחק להתפתחות הילד?

תחום סנסו-מוטורי:  המשחק מאפשר לילד לבוא במגע ישיר עם עולמו וללמוד עליו. המשחק מחדד ומפתח את חושיו של הילד, ונותן לו הזדמנות לפתח את השרירים (גסים ועדינים) ולשלוט בעזרתם בפעולות גופניות שונות.

 תחום הקוגנטיבי: דרך המשחק הילד לומד להכיר את התכונות השונות של חפצים וחומרים ולהפעיל אותם. הוא לומד להשוות בין חפצים וחומרים, להבחין בדומה, שונה, שייך, ובכך מפתח את יכולת ההשוואה, אבחנה, מיון, הכללה, והסקת מסקנות.

 תחום רגשי: המשחק מאפשר לילד לחוות ולהביא לידי ביטוי חיצוני את עולמו הפנימי . במשחק יכול הילד לבטא או לפרוק רגשות אסורים, (חלקם תוקפניים) ויצרים מודחקים כמו חרדות או כעס, תסכול, ופחד. הדבר שומר על שיווי משקל רגשי של הילד.

תחום חברתי: באמצעות המשחק לומד הילד לפעול במערכת יחסי גומלין עם ילדים אחרים. הוא לומד לנהל משא ומתן, להתפשר, או להשיג את מטרותיו בדרכים לגיטימיות אחרות. כמו כן ילמד הילד להמתין לתורו, לנצח או להפסיד, להצליח או להיכשל.

  השיקולים לבחירת אביזרי משחק:

 • בטיחות -  חפצים לא חדים, לא רעילים,
 • שלמות – על האביזרים להיות שלמים, ללא חלקים חסרים (למנוע תסכול), עשויים

                      מחומר יציב שאינו מתבלה בקלות.

 • אסתטיקה, נקיון – על האביזרים להיות נקיים, ונעימים למגע.
 • התאמה – האביזר (משחק) צריך להתאים לגילו, לשלב ההתפתחותי בו נמצא הילד ,

                       ליכולתו ולרמתו.

 • מגרה ומסקרן – על האביזר לעורר את סקרנותו, התעניינותו והנאתו של הילד מבלי

                       לגרום לו תסכול.

 • רב שימושיות – משחק טוב הוא משחק היכול לספק לילד מגוון של אופני משחק, כדי

                 שימלא את תפקידו בהתפתחות יכולת הדמיון והיצירתיות של הילד.

 מה החשיבות המבוגר האחראי במעורבות בתהליך המשחק?

המשחק הוא כלי הביטוי המרכזי של הילד. אם אנחנו רוצים לפגוש אותו בכל  המובנים, עלינו להיות קשובים למשחק של הילד ולקחת בו חלק . דרך המשחק ניתן ליצור ולטפח יחסי קירבה עם הילד ללמוד את עולמו צרכיו ויכולותיו.

 הורים יקרים! קחו את הזמן, הכניסו ללוח הזמנים שלכם מדי יום, שעת משחק עם ילדכם - שעה של חוויה משותפת , כיף והנאה.            

 כתבה: הגב' שרה בל, עובדת סוציאלית

מנהלת יחידת המשפחתונים

close