image

משפחה

ניתן למצוא מענה לכל בעיה בתחום הזוגיות והתא המשפחתי. הטיפול נעשה באמצעות ייעוץ, הדרכה ועזרה חומרית.

מטרתנו היא לקדם את רווחת התושבים ברמת הפרט, המשפחה והקהילה ולשפר את רמת תפקודם.

close