image

המינהל לשירותים חברתיים

 כל אדם מלידה עד זקנה הנקלע למצב משברי רשאי לפנות למחלקות לשירותים  חברתיים לפי אזור מגוריו. 

המינהל לשירותים חברתיים פועל לקידום איכות חייהם של תושבי העיר ופועל לחיזוק הקהילות המגוונות בעיר.
מטרות המינהל:

  • מתן שירותים סוציאליים לכלל תושבי העיר.
  • הגנה על קטינים וחסרי ישע בכפוף לחוקים השונים.
  • סיוע לאוכלוסייה ברגישות חברתית.
  • פיתוח פתרונות יצירתיים ונגישים לאוכלוסיות השונות תוך קיום שותפויות עם ארגונים, עמותות ומשרדי הממשלה השונים.

אנשי קשר

יחידה ארגונית שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני פקס
מחלקה איזורית א',ד',ה',סיטי,מרינה ענת עזרן מזכירת המחלקה 08-8519100 anataz@ashdod.muni.il 08-8519122
מחלקה איזורית ב'-ג' מזכירה מזכירת מחלקה 08-8516835/6 batsherutr@ashdod.muni.il 08-8516899
מחלקה אזורית ו',ז',ח',ט' גולדי כהן מנהלת מחלקה 08-9568365 goldi@ashdod.muni.il 08-9568388
מחלקה אזורית ו', ז', ח', ט' נטלי קדוש מזכירת מחלקה 08-9568365 natali@ashdod.muni.il 08-9568365
מחלקה אזורית י', יא", י"ב, י"ג, ט"ו, ט"ז, י"ז גלית רוזן מנהלת מחלקת רווחה י-יא-יב-יג-טו 08-9568312/3 galitr@ashdod.muni.il 08-8649919
מח' אזורית י', י"א, י"ב, י"ג, ט"ו, ט"ז, י"ז ברכה בנימין מזכירת מחלקה 08-9568312 Bracha@ashdod.muni.il 08-8646619
אגף שירותים חברתיים עומר אונגר מנהל אגף שירותים חברתיים 08-8545374 omer@ashdod.muni.il 08-8545165
אגף שירותים חברתיים ענת בן גוזי מזכירת מנהל אגף שירותים חברתיים 08-8545378 anatbe@ashdod.muni.il 088545165
אגף שירותים חברתיים יעל כהן מנהלת אגף שירותים חברתיים 08-9568244 yaelch@ashdod.muni.il 08-8677335
אגף שירותים חברתיים ענת אלבז מזכירת מנהלת אגף שירותים חברתיים 08-9568346 anatal@ashdod.muni.il 08-8677335
לשכת ראש מנהל שירותים חברתיים רונית צור ראש מנהל שירותים חברתיים 08-8545368 ronitz@ashdod.muni.il 08-8677335
לשכת ראש מנהל שירותים חברתיים ענבל בר ששת עוזרת מקצועית לראש מינהל שירותים חברתיים 08-8545399 inbalb@ashdod.muni.il 08-8677335
לשכת ראש מנהל שירותים חברתיים גלוריה עמר מזכירת ראש מנהל שירותים חברתיים 08-8545382 glorias@ashdod.muni.il 08-8677335
לשכת ראש מנהל שירותים חברתיים שרה בן יוסף מזכירת מנהל שירותים חברתיים 08-8545398 saraby@ashdod.muni.il 08-8677335
close