image

גישור פנימיות

במסגרת תפקידי כרכזת נושא פנימיות, אני מעניקה את השירותים הבאים:

  • העצמת הורית, קבוצות הורים ומתן מידע אודות התלמידים שמתחנכים בפנימיות
  • סיור מודרך בפנימיות ומפגש עם צוות המחנכים בפנימייה.
  • עזרה וליווי שוטף להורים כשמתעוררים בעיות הסתגלות בקרב ילדיהם.
  • יעוץ והכוונה להורים
  • יצירת מסגרת תעסוקתית לבני נוער הלומדים בפנימיות בחופשות הקיץ
  • פעילויות נוספות בנושאים הכנה לעולם העבודה, מיצוי זכויות וכו'
  • טיפול בילדים שמעוניינים ללמוד בפנימייה בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים וכמובן באחריות ההורים.

 לכל ההורים והילדים הלומדים בפנימיות:

ניתן ליצור קשר בטל'

 08-8546880/65

לרכזת קסה וורקו

close