image

עולים

• מחלקת עולים הינה אחראית על מיפוי צרכים ואיתור בעיות וצרכים והכנת תוכניות לפיתוח קהילתי לעולים.

• אחריות על הפעלת פרויקטים קהילתיים לעולים בשיתוף עם נותני שירותים נוספים בעיר.

• קידום תהליך של יצירת שיתופי פעולה ושותפויות להשגת תיאום ועבודה מערכתית בין השירותים, מוסדות החברתיים הפועלים בעיר מתוך מטרה לסייע לעולים ובני משפחותיהם.

• ארגון ימי השתלמויות וימי עיון בנושא עליה וקליטה לנציגי הארגונים, מוסדות ושירותים ולתושבי העיר.

• לפעול לשילוב העולים בקהילה, לקליטה מיטבית בחברה הישראלית ובעיר אשדוד.

• שיתוף העולים בפעילויות חברתיות במפגשים קבוצתיים בהם משתתפת אוכלוסייה ותיקה, דבר המאפשר חשיפה תרבותית והעמקת הקשר עם קבוצות אחרות בקהילה.

• אנו מאמינים כי פיתוח והקמת שירותים קהילתיים ייחודים תורם במידה רבה לעולים בתהליך בהשתלבותם בסביבה חדשה.

כתובת- רחוב קיבוץ גלויות 1 רובע ב'. בניין המשרדים קומה ראשונה

איש קשר

שם תפקיד טלפון פקס דואר אלקטרוני
סבטלנה עיש מנהלת מחלקת עולים 08-8516876 08-8516895 svetlanak@ashdod.muni.il
אסתר טרונך מזכירת מחלקת קליטה 08-8516865 estert@ashdod.muni.il
close