image

עולים

  • מחלקת עולים הינה אחראית על מיפוי צרכים / איתור בעיות וצרכים והכנת תוכניות לפיתוח קהילתי לעולים. 
  • אחריות על הפעלת פרויקטים קהילתיים לעולים בשיתוף עם נותני שירותים נוספים בעיר. 
  • קידום תהליך של יצירת שיתופי פעולה ושותפויות להשגת תיאום ועבודה מערכתית בין השירותים, מוסדות החברתיים הפועלים בעיר. 
  • ארגון ימי השתלמויות וימי עיון בנושא עולים לתושבים, נציגי הארגונים, מוסדות ושירותים בעיר. 
  • לפעול לשילוב העולים בקהילה ולקליטה מיטבית בעיר ובחברה הישראלית בכלל. 
  • שיתוף העולים בפעילויות חברתיות ובמפגשים קבוצתיים בהם נוכחים גם ותיקים מאפשרת חשיפה תרבותית והעמקת הקשר עם קבוצת אחרות בקהילה. 
  • אנו מאמינים כי פיתוח והקמת שירותים קהילתיים ייחודים תורם במידה רבה לעולים בתהליך בהשתלבותם בסביבה חדשה.

 מנהל המחלקה- שמואל מהרט.

כתובת- רחוב קיבוץ גלויות 1 רובע ב'. בניין המשרדים קומה ראשונה

טלפון- 08-8516865   פקס- 08-8516895

איש קשר

שם תפקיד טלפון פקס דואר אלקטרוני
סבטלנה קוקס מנהלת מחלקת עולים 08-8516876 08-8516895 svetlanak@ashdod.muni.il
close