image

תחנה לטיפול בנפגעי סמים

התחנה לטיפול בנפגעי סמים נותנת מענה טיפולי אמבולטורי במסגרת הקהילה והמשפחה למתמכרים ובני משפחותיהם, בנושאים הקשורים בשימוש בעייתי ומופרז בחומרים נרקוטיים וממכרים. בתחנה עובד צוות רב מקצועי של עובדים סוציאליים מומחים בתחום ההתמכרויות, מדריכים טיפוליים ורכזת שיקום תעסוקתי.

תופעת השימוש לרעה וההתמכרות לסמים הינה נגע מתפשט, שפוגע בחברה הישראלית על כל רבדיה. ההתמכרות פוגעת במצבו הרגשי והגופני של הפרט, ביחידה המשפחתית ובמערכת הסביבתית שלו ומובילה להרס כלל מערכתי ברמה התפקודית, תעסוקתית, כלכלית ובריאותית.
כמו כן, היא קשורה לפעילות עבריינית, אלימות במשפחה, מעורבות בתאונות דרכים ובמצבי סיכון עד לאובדן חיים.

המודל הטיפולי בתחנה משלב טיפול פרטני, טיפול קבוצתי ומרכז יום.
הקבוצות מיודעות לסייע ולמוך בתהליכי השינוי שעוברים על המטופל , המכור הנקי ומשפחתו.
כגון, קבוצה לבני/ות זוג, קבוצת הורים של נפגע התמכרות, קבוצת הורים מכורים, קבוצת ילדי מכורים ועוד.
כל זאת במטרה לסייע בשיקום משפחתי, חברתי ותעסוקתי.

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה ועניין בטלפון 08-9238546

התחנה נמצאת ברחוב היהלומים 7 באשדוד
ופועלת גם בשעות אחה"צ

 

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון פקס דואר אלקטרוני
ליאן אדרי מזכירת המרכז 08-9238546 08-8562464 leannee@ashdod.muni.il
close