image

דרי רחוב

היחידה פועלת למען אוכלוסיית דרי הרחוב,  במגמה לשקמם ,להחזירם לחיים נורמטיביים בקהילה ולמדר את הסטיגמה. דר רחוב הינו אדם, מעל גיל 18 הגר ברחוב, באתרי בנייה, בבתים נטושים, ובגנים ציבוריים. שרוי בדרך כלל בהזנחה גופנית ו/או נפשית, ונמצא לעיתים קרובות  בניתוק או ניכור ממשפחתו, ומתקשה מאוד לשנות את מצבו בכוחות עצמו. 

המענים הניתנים ביחידה

הצלת חיים, מניעת מוות ברחוב.

  • מענה מיידי לקורת גג : הפנייה לשלטר לדרי רחוב  באשדוד,  או הפנייה לקהילה טיפולית מחוץ לאשדוד.
  • סיוע במיצוי זכויות כדר רחוב כגון: סיוע בפנייה למשרד השיכון, לביטוח לאומי, והפנייה לסיוע משפטי.
  • שיקום אישי, משפחתי וחברתי.
  • סיורים ליליים לאיתור דרי הרחוב.
  • מתן שמיכות, ושתייה חמה בסיורי לילה בחורף.

שעות פעילות של היחידה בימי א' וג' מ- 8:00 עד 18:30
בימי ב', ד' וה' מ- 8:00 עד 16:00

היחידה נמצאת ברח' קיבוץ גלויות 1, בבניין רווחה ב-ג

אנשי קשר דרי רחוב

שם תפקיד טלפון פקס דואר אלקטרוני
מיכל שניאור מזכירת מדור שיקום האסיר ודרי רחוב 08-8516830 08-8516895 michalsh@ashdod.muni.il
close