image

מרכז שבילים

המרכז למשפחה החרדית

המרכז פועל כחלק ממערך המענים של המנהל לשירותים חברתיים בעיריית אשדוד.

ה"אני מאמין" שלנו

אנו מאמינים כי המשפחה מהווה משאב מרכזי וחיוני להתפתחותו התקינה של הילד והמבוגר. מתוך כך אנו שואפים לבסס את סמכות ההורים כמנהיגי הבית, לחזק את התקשורת בין בני המשפחה ולהעצים כל אחד מהם בהתאם ליכולותיו.

לווי והשגחה הלכתית/ רוחנית

יחודו של המרכז בכך שהוא מלווה על ידי וועדת רבנים מטעם הקהילה בראשותו של הרב גרוס שליט"א. הוועדה מהווה משאב רוחני והלכתי מכוון לפעילות המרכז.
סוגיות הלכתיות ודילמות המצריכות הדרכה והכוונה של דעת תורה מובאות לשולחן הרבנים ומוכרעות על פיהם.

מאפייני "מרכז שבילים"

המרכז עוצב כבית באוירה חמה ומזמינה. הוא כולל סלון מרווח למפגשים, מטבח טיפולי לעבודה עם בני המשפחה וחדרים מאובזרים בציוד מקצועי למפגשים טיפוליים. המקום מספק בנוסף לשיחות הטיפוליות, מגוון מענים מקצועיים הניתנים באופן חוויתי ויצירתי במתכונת פרטנית, קבוצתית, דיאדית (הורה -ילד) ומשפחתית. המענה הטיפולי נבנה בשיתוף המשפחה על בסיס צרכיה הייחודיים בליווי צוות המרכז. 

אוכלוסיית יעד

משפחות מהמגזר החרדי שלהן ילדים בגילאי0-18  המבקשות לשפר את איכות חייהן, את האוירה והתקשורת במשפחה ואת תפקוד ההורים והילדים.

מענים ב"מרכז שבילים"

 סמכות הורית – חיזוק ופיתוח מיומנויות בחינוך ילדים, הצבת משמעת וגבולות ברורים, והעצמת הקול ההורי.
 תקשור וקשר- העמקת הקשרים בתוך המשפחה, חיזוק קשר הורה – ילד, תקשורת בונה ומעצימה, אחים/אחיות והדינאמיקה שביניהם, פיתוח אינטלגנציה רגשית להבנה נכונה של התנהגות ילדינו, הרחבת ארגז הכלים של תגובות מועילות.
 העצמה אישית - העצמת היכולות האישיות, פיתוח תובנות אישיות, הוריות ומשפחתיות.
 סיוע רגשי לילד- בהתמודדויות עם מצבי החיים השונים.

צוות "מרכז שבילים"

השירות ניתן על ידי צוות רב מקצועי מנוסה ומיומן הרואה בפעילותו שליחות ועבודת קודש. הצוות כולל עובדים סוציאליים, מטפלים זוגיים ומשפחתיים,
מטפלים באמצעות אומנות, מוזיקה, גינון טיפולי , מטפלים רגשיים ואם בית.

פנייה ל"מרכז שבילים"

הפניה לקבלת השירות ב"מרכז שבילים" מתבצעת ע"י הפניית מוסדות החינוך, רבני הקהילה, פנייה עצמית וכן הפנייה דרך העובדים הסוציאליים של האגף לשירותים חברתיים באזור המגורים. כל פניה תידון עפ"י שיקולים וקריטריונים מקצועיים. 

שעות פעילות

המרכז פועל בימים א-ה נותן מענה בשעות הבוקר,הצהרים והערב , המגמה לאפשר למשפחה לנהל את אורח חייה הנורמטיבי ואת שיגרת העבודה והלימודים בשעות הבקר, ולהירתם ממענה מקצועי-טיפולי בשעות המתאימות לה.

אנשי קשר

יחידה ארגונית תפקיד שם טלפון פקס דואר אלקטרוני כתובת
מרכז שבילים מנהל מרכז שבילים אריה רושגולד 08-6371034 08-9212309 arier@ashdod.muni.il רחוב רש"י 2
מרכז שבילים מזכירת המרכז שרה גרינבוים 08-6371034 08-9212309 saragr@ashdod.muni.il רחוב רש"י 2
close