image

המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות

המחלקה העירונית להתנדבות מפעילה בשגרה ובחירום, עשרות תכניות ופרויקטים התנדבותיים, במשימות התנדבות ארוכות, בינוניות וקצרות טווח, בהם מתנדבים מדי יום אלפי מתנדבים תושבי העיר. מחברת בין צרכים של פרטים וקבוצות בעיר לבין מתנדבים. מאפשרת לכל תושב להתנדב בתחום הקרוב ללבו, לרצונותיו, לניסיונו וליכולתו.  מכשירה, בשיתוף ארגוני ההתנדבות ומחלקות העירייה, מתנדבים בתחומי פעילות מגוונים. מובילה ומקדמת ערכי התנדבות, מעורבות, אחריות, אכפתיות ותרומה לקהילה ופועלת על מנת לשפר את איכות חייהם של פרטים וקבוצות בעיר בעזרת מתנדבים.

וכל זאת למען תושבי העיר

המחלקה העירונית להתנדבות פועלת על בסיס חזון ראש העיר והנהלת העיר  "מערך התנדבות איתן הנותן מענה בשגרה ובחירום למגוון האתגרים בעיר. מערך התנדבותי הפועל בשיטתיות לטיפוח המתנדבים וארגוני ההתנדבות ומטמיע את ערך ההתנדבות כמחויבות חברתית ואזרחית בקרב תושבי העיר"

המחלקה העירונית להתנדבות, פועלת לחיזוק והעמקת הקשר בין כלל ארגוני ההתנדבות, העמותות, המגזר העסקי והרשות המקומית במטרה להגדיל את מספר המתנדבים בעיר. במסגרת זו מתקיים פורום ראשי ארגוני מתנדבים המונה כ - 200 ראשי ארגונים השותפים לפורום ועוסקים במיצוי זכויות לניצולי שואה, חירום, איכות חיים וסביבה, קהילה וחברה, זכויות ותעסוקה, אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, קליטה ועלייה, סיוע למשפחות מוחלשות, בטיחות בדרכים, בריאות, הצלה, חינוך, רווחה, קשישים, קידום ילדים ונוער, נשים למען נשים, חיילים ועוד. הפורום נפגש באופן קבוע ועוסק בקידום העשייה ההתנדבותית בעיר וביצירת שיתופי פעולה בין ארגונים.

המחלקה העירונית להתנדבות מקדמת אווירה ציבורית המעודדת ותומכת בהתנדבות. לשם כך יוזמת היחידה אירועי הוקרה והצדעה למתנדבים, מייצרת שיח מעודד התנדבות בקרב עובדי הרשות והתושבים ומקדמת בתקשורת המקומית אייטמים המציגים את הפעילות ההתנדבותית הענפה בעיר.

הרב תרבותיות ופסיפס האוכלוסיות המרכיבות את אשדוד הינם הצבע המרשים של תמונת ההתנדבות שהיחידה להתנדבות מקדמת. לכל אוכלוסייה - ללא הבדל צבע, ארץ מוצא וגיל - מפתחת ומתאימה היחידה התנדבות. עולים מצרפת לצד עולים מדרום אמריקה, יוצאי אתיופיה לצד יוצאי בריה"מ לשעבר,  מבוגרים לצד ילדים, אימהות צעירות לצד סבתות, ההתנדבות פתוחה ומזמנת את כל תושבי העיר.

תחומי ההתנדבות בעיר

מערך מתנדבים לשעת חירום

 • רווחה: הפעלת מתנדבים במסגרות ומחלקות רווחה בנושאים: סיוע לנשים חד הוריות, הדרכה וליווי אימהות בנושאי הורות, ילדים ונוער בסיכון, בעלי מוגבלויות, קשישים וניצולי שואה, נפגעי אלימות, אלכוהול וסמים ועוד...
 • חלוקת חבילות מזון למשפחות רווחה וקשישים מדי חודש ובחגים ראש השנה ופסח.
 • קשישים
 • מיצוי זכויות ניצולי שואה
 • בריאות
 • קליטה ועלייה
 • חינוך
 • קידום ילדים ונוער
 • בטיחות בדרכים
 • קהילה וחברה
 • זכויות ותעסוקה
 • איכות הסביבה

אנו מזמינים אתכם להצטרף לאלפי המתנדבים בעיר, לתרום ולהיתרם, ולהטביע חותם.

להצטרפות ניתן לפנות למשרדי המחלקה להתנדבות בטלפון 08-8545880,08-8545811,08-9238507

מנהלת המחלקה – חנה בן איון , דוא"ל -hanaba@ashdod.muni.il

מתנדבים מאשדוד ברקע של כיכר המפרשיות

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
חנה בן איון מנהלת מחלקת משאבי קהילה והתנדבות 08-8545880 hanaba@ashdod.muni.il
יעל דדון מזכירה 08-8545811 yaeld@ashdod.muni.il
close