image

אלימות במשפחה

מרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה

המרכז נותן מענה מיידי לזוגות ולמשפחות הנמצאות בתוך מעגל האלימות הזוגית, ומאפשר טיפול בשעת חירום ו/או בעת משבר. כמו כן נותן המרכז טיפולים פרטניים ו/או קבוצתיים מתמשכים.

אוכלוסיות היעד הן נשים ,גברים ,ילדים עדים לאלימות, קשישים החווים התעללות ו/או הזנחה בתוך המשפחה.

 המרכז נותן מענה לאוכלוסיות של עולים דוברי רוסית, אמהרית וספרדית, תוך טיפול רגיש תרבות באוכלוסיות אלה.

 השירותים הניתנים במרכז

טיפול פרטני.

  • טיפול קבוצתי לנשים, גברים, ילדים, קשישים.
  • פרויקטים ותכניות שונות כגון מועדון חברתי לנשים נפגעות אלימות, מועדון חברתי לנשים יוצאות מקלט, פר"ח לילדי המרכז, תכניות מניעה "זוגיות וחברות" בבתי הספר, תעסוקה לרווחה.

 * הטיפול כרוך בתשלום שנקבע לפי גובה ההכנסות המשפחה ומספר הילדים שמתחת לגיל 18.

כתובת המרכז – רח' שבט בנימין 6, רובע יב', אשדוד

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
קטי אליאב מנהלת המרכז לטיפול במניעת אלימות במשפחה 08-9238766 ketie@ashdod.muni.il
שולה שוקרון מזכירת המרכז 08-9238767 shulash@ashdod.muni.il
close