image

כללי

עדכונים בתחבורה ציבורית

במסגרת פרויקט "תחבורה ירוקה" באשדוד, יבוצעו עבודות לטיפול בקווי בזק כדלקמן: 

ביום ראשון 26/11/2017 וביום שני 27/11/2017, ייחסם נתיב  נסיעה אחד מתוך שניים בשד' הרצל - בקטע שבין צומת שד' ירושלים לצומת שד' יצחק הנשיא – הן לכיוון דרום והן לכיוון צפון.

 העבודות יבוצעו מן השעה 07:00 ועד השעה 17:00.

 חסימות נתיבים יבוצעו לסירוגין וכל העת יישאר נתיב אחד פתוח לתנועה.

עמכם הסליחה.

עדכוני תחבורה יחרוקה

עידכוני תחבורה ירוקהclose